Statistikk Sjalusi
with No Comments

 

Empati test – hvor empatisk er du?
with No Comments

Empati test Begrepet empati brukes ofte og i mange sammenhenger, og det er lurt å se litt på hva som menes med empati før du kjører testen. Definisjonen av empati i Store Norske leksikon liker jeg: “Empati, innlevelse, evne til å … Les mer

Aspergers hos barn
with No Comments

Aspergers hos barn Denne testen er laget for at foreldre selv kan besvare den og få en pekepinn om barnet kan ha Aspergers eller andre sosiale og kommunikative tilstander som faller innunder autismespekteret. Testen for Aspergers hos barn er beregnet … Les mer

“Hva gjør jeg nå?”
with No Comments

Det siste halve året er det kjørt 94.840 tester på tengel.no. Jeg har lest igjennom de siste tilbakemeldingene på testene, og igjen er det tid for ettertanke og refleksjoner. Feil på testen GAD generell angstlidelse. Det pinligste først. Jeg har blitt … Les mer

ADHD test for voksne
with No Comments

ADHD Test Så sent som for 20 år siden ble det antatt at man vokste av seg ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller på norsk hyperkinetisk forstyrrelse) i løpet av puberteten. Det medfører ikke riktighet. Personer med ADHD vokser ofte av seg … Les mer

Sjalusitest basert på Pfeiffer og Wongs sjalusiforskning
with No Comments

Forskningsbasert sjalusitest Det er helt normalt å oppleve sjalusi, og så blir den belastende for forholdet når den når et visst nivå. På åttitallet forsket Pfeiffer og Wong på sjalusi, og delte den opp i tre kategorier: Kognitiv sjalusi (Tankemessig … Les mer

Testene på tengel.no
with No Comments

Testene på tengel.no Testene er innenfor personlighetsforstyrrelser, helsefarlige relasjoner, lidelser, psykisk helse og livsstil. Psykopattesten er den mest kjørte testen, og i denne artikkelen ser vi på tilbakemeldingene knyttet til testene om dyssosial personlighetsforstyrrelse. Testene er ettertraktet Testene kjøres ofte … Les mer

Forskjellen på Psykopat og Narsissist
with No Comments

Hva er forskjellen på en psykopat og en narsissist? Først av alt: alle psykopater er narsissister, men ikke alle narsissister er psykopater. Begge er kun opptatt av seg selv og mangler evnen til empati, men motivasjonen, drivkraften er forskjellig. I … Les mer

Asperger syndrom test
with No Comments

Hva er Asperger syndrom? Asperger syndrom er en forstyrrelse relatert til autisme.  Trekkene gir seg gjerne til kjenne fra treårsalderen, men man må vente til skolealder før det kan stilles en diagnose. Asperger syndrom anses ofte som en høyt fungerende … Les mer

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
with No Comments

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) PTSD kan ramme mennesker som har vært involvert i eller vitne til en eller flere hendelser som oppfattes som livstruende eller svært traumatiske. Det finnes behandling for lidelsen. Om traumatisering Et traume er en situasjon hvor personen opplever: … Les mer

Tvangspreget personlighets-forstyrrelse (F60.5)
with No Comments

Kjøreturen De sitter i bilen. Hun kjører, og han vrir seg i passasjersetet. De har kjørt i ti minutter. Han stønner. “Er det kaffetrakteren”, spør hun. “JA, det er kaffetrakteren”, svarer han omsider “Jeg dro ut kontakten”, sier hun “Tenk … Les mer

Histronisk, dramatiserende personlighetsforstyrrelse
with No Comments

Dramatiserende personlighetsforstyrrelse (F60.4, ICD-10) , er karakterisert av overfladiske følelser, teatralske uttrykk, følelsesmessig ustabilitet, og overdrevne følelsesuttrykk. Personen er hele tiden på jakt etter oppmerksomhet. Oppførselen vil av andre kunne oppleves som upassende, flørtende og forførende mens personen selv ikke er oppmerksom på dette.  Reaksjoner … Les mer

Borderline test
with No Comments

Symptomer ved borderline personlighetsforstyrrelse Borderline kjennetegnes ved at de er impulsive, har svingende og sterke affekter, har dårlig selvbilde, er selvdestruktive og inngår ustabile relasjoner. Borderline utviser svært hyppige stemningssvingninger og har ofte sinneutbrudd. Ofte tar de ut sinnet på … Les mer

Psykopat-testen
with No Comments

Psykopat-testen – sjekk om du selv eller andre har psykopatiske trekk Psykopati er en personlighetsforstyrrelse. Psykopati er i dag ikke en egen diagnose i diagnosesystemene ICD-10 eller DSM-IV, men brukes bredt i retts-psykiatriske/psykologiske sammenhenger. For ikke å snakke om på folkemunne. … Les mer

Test: Psykopatens offer
with No Comments

Egner du deg som psykopatens offer? Psykopatens og narsissistens valg av offer er ikke tilfeldig. Klienter forteller at de ikke bare en gang, men flere ganger, har opplevd å bli offer for manipulerende personer. “Hvorfor akkurat meg?” Selvbilde Det er ikke … Les mer

Hares psykopatisjekkliste PCL
with No Comments

Her kan du sjekke deg selv eller andre for psykopatiske trekk ut fra Hares psykopatisjekkliste (PCL). Denne testen er i utgangspunktet laget for fagfolk. Hvis du sjekker en annen person for psykopatiske trekk, er det en viss sannsynlighet for at … Les mer

Aina og Ketil har nytt kontor i Oscars gate 11 i Halden
with No Comments

Nå har vi åpnet nytt og trivelig kontor i Oscars gate 11 i Halden sentrum også. Aina og Ketil bistår med individualterapi, parterapi og coaching. Velkommen!

Om opplevelsen av å være lykkelig
with No Comments

Psykiateren Robert Waldinger forteller her om resultatene av en studie som har fulgt 600 menn gjennom 75 år. 60 av disse mennene er fortsatt i live, de fleste av dem i 90-årene. Selv om mange ønsker seg penger og berømmelse, … Les mer

Test dine alkoholvaner
with No Comments

Hva er et alkoholproblem? En gang jeg filosoferte over hva som ligger i ordet “alkoholproblem”, svarte veilederen min: “Spør klienten om han har kommet opp i problemer som skyldes alkohol. Svarer klienten ja til det, har han jo et alkoholproblem.” … Les mer

Resultat fra undersøkelsen “Usunn partner”
with No Comments

Den 16. september 2015 hadde 942 personer deltatt i undersøkelsen “Usunn partner”, og her presenterer vi resultatet med litt synsing attåt. Bakgrunn Bakgrunnen for undersøkelsen er at vi opplever at klienter som lever med usunne partnere ofte forteller svært like historier. Vi plukket … Les mer

1 2 3