psykopat-testen

Psykopat-testen – sjekk om du selv eller andre har psykopatiske trekk

Psykopati er en personlighetsforstyrrelse. Psykopati er i dag ikke en egen diagnose i diagnosesystemene ICD-10 eller DSM-IV, men brukes bredt i retts-psykiatriske/psykologiske sammenhenger. For ikke å snakke om på folkemunne. Den nærmeste diagnosen i ICD-10 er dyssosial personlighetsforstyrrelse, og det er disse kriteriene psykopat-testen er basert på. Denne personlighetsforstyrrelsen er relativt likt fordelt mellom menn og kvinner.

Hva ICD 10 sier om Dyssosial personlighetsforstyrrelse

F60.2:
Personlighetsforstyrrelse som vanligvis blir lagt merke til på grunn av alvorlig uoverensstemmelse mellom individets atferd og gjeldende sosiale normer, og kjennetegnet av:
(a) kald likegyldighet for andres følelser,
(b) markert og vedvarende ansvarsløs holdning og ignorering av sosiale normer, regler og forpliktelser,
(c) manglende evne til å opprettholde varige forhold, men uten vansker med å etablere slike,
(d) meget lav toleranse for frustrasjon, lav terskel for aggressive utbrudd, inklusive voldsbruk,
(e) manglende evne til å oppleve skyldfølelse eller til å lære av erfaringer, særlig straff,
(f) markert tendens til å gi andre skylden, eller til å rasjonalisere den atferden som har bragt pasienten i konflikt med samfunnet.
Vedvarende irritabilitet kan også være en ledsagende egenskap. Atferdsforstyrrelse i barndom og ungdom, som imidlertid ikke alltid er til stede, kan støtte diagnosen.

Forskjellen på en psykopat og en narsissist.

Selv om det er tildels store forskjeller på adferden og motivasjonen til en psykopat og en narsissist, er det svært ofte at de begge blir omtalt som psykopater. Alle psykopater er narsissister, men ikke alle narsissister er psykopater. Narsissisten har et enormt behov for å bli sett og beundret av sine omgivelser, noe som gjør han/henne mer synlig enn psykopaten. Les mer her: Om forskjellen på psykopater og narsissister

Denne testen har blir kjørt svært mange ganger siden jeg publiserte den. Omtrent halvparten av de som kjører den er engstelige for at de selv er psykopater, mens den andre halvparten tester en annen persons psykopatiske trekk.

Pust dypt og besvar spørsmålene så objektivt og rettferdig som mulig. Hvis humøret ditt farger svarene, påvirkes bare poengsummen i testen. Personen du tester forblir den samme 🙂

Similar Posts