Forskjellen på Psykopat og Narsissist

Hva er forskjellen på en psykopat og en narsissist?

Først av alt: alle psykopater er narsissister, men ikke alle narsissister er psykopater. Begge er kun opptatt av seg selv og mangler evnen til empati, men motivasjonen, drivkraften er forskjellig. I denne artikkelen beskriver vi likhetene og forskjellene ved å se på adferden som er karakteristisk for de to forstyrrelsene .

Det er mange likheter mellom narsissister og psykopater, men den underliggende motivasjonen for at de oppfører seg som de gjør, er helt forskjellig. En narsissist har et enormt behov for andre menneskers oppmerksomhet og beundring og blir svært synlig for omgivelsene. Psykopaten er utelukkende opptatt av å nå sine mål og er ikke opptatt av noe eller noen som ikke tjener dette. Av den grunn går psykopaten lettere under radaren vår enn narsissisten.

Her skal vi se på forskjeller og likheter på de to forstyrrelsene.

De viktigste likhetene mellom narsissister og psykopater

 1. Begge kan være veldig sjarmerende og karismatiske.
 1. Begge har en tendens til å være svært intuitive og dyktige til å observere og lese folk.
 1. Begge er egosentriske og selvopptatte. Meg, meg, meg og mitt!
 1. Ingen av dem påtar seg ansvar eller skyld for sine handlinger, men vil gjerne  ta imot æren for noe positivt – selv om de ikke fortjener det.
 1. Begge har et oppblåst syn på seg selv. De har begge en oppfatning av å eie virkeligheten og tror de er viktigere enn de egentlig er.
 1. Begge tror de er feilfrie.
 1. Begge mangler empati, skyld og anger.
 1. Begge mangler innsikt i sine følelser, og er ute av stand til selvrefleksjon.
 1. Begge kan på en overbevisende måte agere som om de har følelser forståelse for andre, men de tenker ikke og føler ikke på samme måte som emosjonelt friske mennesker.
 1. Begge oppviser et stort behov for kraft og styring.
 1. Begge vil bruke sosiale medier for å plage en tidligere ektefelle eller kjæreste.

 

De viktigste forskjellene mellom narsissister og psykopater

 1. Psykopater vil gi deg en overbevisende (men ikke oppriktig!) unnskyldning hvis det gagner deres agenda, en narsissist vil ikke gjøre det.
 1. Psykopater er mer ydmyk og mindre skrytete enn narsissisten. Narsissister er mer uvitende om hvordan de oppfattes av andre, og vil ofte skryte hemningsløst om sine prestasjoner enten de er reelle eller blank løgn.
 1. Psykopater vil prøve å plukke fra hverandre hjernen din og stille deg en rekke spørsmål. Narsissister vil fokusere samtalen på seg selv og sine interesser.
 1. Psykopater har ingen reell personlighet. De er kameleoner og vil endre sin identitet (interesser og tro) for å manipulere andre. Narsissister er mer opptatt av alltid å bli oppfattet som den beste. Det kan være den beste vinneren eller den beste taperen. Å bli omtalt som alminnelig, vil være ytterst opprørende for en narsissist.
 1. Psykopater er manipulerende og beregnende, og vil utnytte andre til deres fordel – for å fremme sin agenda. Narsissister er ikke så beregnende. De er selvsentrerte og vil tråkke på andre, eller dytte noen foran toget hvis de tror at noen hindrer deres agenda.
 1. Psykopater ignorerer sosiale normer og grenser, ikke bare ut fra tanken om at de er berettiget til det, men for å manipulere situasjoner slik at de fremmer sine interesser. Narsissister tenker også at de står over sosiale normer og grenser, men ignorerer dem mer ut fra sin selvhøytidelighet.
 1. Psykopater er mer interessert i å vinne og å ha rett for enhver pris. Narsissister er mer interessert i å kjenne seg beundret og spesiell.
 1. Psykopater er mer utsatt for kjedsomhet og er mer tilbøyelig til å være adrenalinjunkies. Narsissister kan også være det, men er det nødvendigvis ikke.
 1. Psykopaten vil sette en felle måneder i forveien hvis de oppfatter at du står i veien for deres planer, og tålmodig vente på å ta deg ned. Narsissistene er mindre beregnende, men vil lyve, skremme eller nedkjempe deg hvis de oppfatter at du hindrer deres planer.
 1. Psykopater vil manipulere andre slik at de kan få økonomisk gevinst ved å gjøre så lite som mulig. Narsissister har ikke noe i mot å jobbe hardt hvis det medfører beundring og anerkjennelse.
 1. Psykopater er tilbøyelig til forlate deg brått og brutalt hvis de blir avslørt og manipulasjonstaktikken ikke lenger virker. Narsissister vil ha et mønster av overlappende forhold som ender svært dårlig.

 

Her kan du kjøre Narsissist-testen

Her kan du kjøre Psykopattesten

 

 

Similar Posts