Her kan du sjekke deg selv eller andre for psykopatiske trekk ut fra Hares psykopatisjekkliste (PCL). Denne testen er i utgangspunktet laget for fagfolk.
Hvis du sjekker en annen person for psykopatiske trekk, er det en viss sannsynlighet for at du ikke liker personen særlig godt 🙂 , og det er viktig at du spør deg selv hvordan du påvirker resultatet. Hvor objektiv er du i din bedømmelse? Videre er det viktig å tenke på hva vi legger i ord og uttrykk. Hva betyr det for deg når Hare skriver «Manglende dybde av følelser»? Hva betød det for Hare?

Test beregnet på kriminelle

Hare studerte psykopater i fengsel. Testen er beregnet på alvorlig kriminelle, og noen av spørsmålene er preget av det. Kjører du denne testen på din gamle tante, får du forhåpentligvis ikke full score.  Psykopattesten er mer egnet for oss om ikke har tatt livet av så mange…

Dramatiserende personlighetsforstyrrelse

Les også om dramatiserende personlighetsforstyrrelse, som kan ha noen av de samme bakenforliggende årsaker som dyssosial personlighetsforstyrrelse, men som får et annet og kanskje kjønnsbetinget uttrykk. Denne personlighetsforstyrrelsen er vanligere hos kvinner enn hos menn.

Poengberegningen er slik:
Hvis dette trekket er til stede, gis det 2 poeng
Hvis dette trekket sannsynligvis er til stede, gis det 1 poeng
Hvis dette trekket ikke er til stede, gis 0 poeng

Testen består av totalt 20 spørsmål

Similar Posts