sjalusitest
Forskningsbasert sjalusitest

Det er helt normalt å oppleve sjalusi, og så blir den belastende for forholdet når den når et visst nivå. På åttitallet forsket Pfeiffer og Wong på sjalusi, og delte den opp i tre kategorier:

  • Kognitiv sjalusi (Tankemessig sjalusi)
  • Følelsemessig sjalusi
  • Adferdsmessig sjalusi (Hva du gjør når du er sjalu)
 Kognitiv sjalusi

Dette dreier seg om hvilke tanker, fantasier og frykter vi har i forhold til partneren. Det trenger ikke være utløst av noe partneren sier eller gjør, det er tanker som freser rundt i vårt eget hode.

Pfeiffer og Wong fant ut at denne typen tankemessig sjalusi påvirket kjærligheten negativt.

Følelsemessig sjalusi

Dette handler om hvordan vi føler oss når partneren vår gjør noe, sier noe eller andre foretar seg noe i forhold til partneren.

Pfeiffer og Wong fant at den følelsesmessige sjalusien påvirker lykkefølelsen negativt, men at den kan påvirke kjærligheten positivt.

 Adferdsmessig sjalusi

Adferdsmessig sjalusi er hva vi faktisk foretar oss når vi er sjalu. Igjen fant Pfeiffer og Wong at det er normalt å være litt sjalu i handlinger også.

Pfeiffer og Wong fant at den adferdsmessige sjalusien også gjør oss mindre lykkelige.

Det er normalt å være sjalu – til en viss grad

Pfeiffer og Wong mener at det er normal å være litt sjalu. Hvor mye kan du se hvis du tar testen.

Om testen

Som de andre testene på dette nettstedet, gir den en pekepinn, ingen diagnose eller facit på deg eller din partner. Kanskje du finner ut noe om deg selv under veis.

Hver av de tre deltestene har 8 spørsmål du skal besvare.

Referanse:
Pfeiffer, S.; Wong, P. (1989). «Multidimensional Jealousy». Journal of Social and Personal Relationships, 6(2), 181-196.

Similar Posts