Empati test – hvor empatisk er du?
with No Comments

Empati test Begrepet empati brukes ofte og i mange sammenhenger, og det er lurt å se litt på hva som menes med empati før du kjører testen. Definisjonen av empati i Store Norske leksikon liker jeg: “Empati, innlevelse, evne til å … Les mer

Aspergers hos barn
with No Comments

Aspergers hos barn Denne testen er laget for at foreldre selv kan besvare den og få en pekepinn om barnet kan ha Aspergers eller andre sosiale og kommunikative tilstander som faller innunder autismespekteret. Testen for Aspergers hos barn er beregnet … Les mer

ADHD test for voksne
with No Comments

ADHD Test Så sent som for 20 år siden ble det antatt at man vokste av seg ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller på norsk hyperkinetisk forstyrrelse) i løpet av puberteten. Det medfører ikke riktighet. Personer med ADHD vokser ofte av seg … Les mer

Sjalusitest basert på Pfeiffer og Wongs sjalusiforskning
with No Comments

Forskningsbasert sjalusitest Det er helt normalt å oppleve sjalusi, og så blir den belastende for forholdet når den når et visst nivå. På åttitallet forsket Pfeiffer og Wong på sjalusi, og delte den opp i tre kategorier: Kognitiv sjalusi (Tankemessig … Les mer

Asperger syndrom test
with No Comments

Hva er Asperger syndrom? Asperger syndrom er en forstyrrelse relatert til autisme.  Trekkene gir seg gjerne til kjenne fra treårsalderen, men man må vente til skolealder før det kan stilles en diagnose. Asperger syndrom anses ofte som en høyt fungerende … Les mer

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
with No Comments

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) PTSD kan ramme mennesker som har vært involvert i eller vitne til en eller flere hendelser som oppfattes som livstruende eller svært traumatiske. Det finnes behandling for lidelsen. Om traumatisering Et traume er en situasjon hvor personen opplever: … Les mer

Tvangspreget personlighets-forstyrrelse (F60.5)
with No Comments

Kjøreturen De sitter i bilen. Hun kjører, og han vrir seg i passasjersetet. De har kjørt i ti minutter. Han stønner. “Er det kaffetrakteren”, spør hun. “JA, det er kaffetrakteren”, svarer han omsider “Jeg dro ut kontakten”, sier hun “Tenk … Les mer

Histronisk, dramatiserende personlighetsforstyrrelse
with No Comments

Dramatiserende personlighetsforstyrrelse (F60.4, ICD-10) , er karakterisert av overfladiske følelser, teatralske uttrykk, følelsesmessig ustabilitet, og overdrevne følelsesuttrykk. Personen er hele tiden på jakt etter oppmerksomhet. Oppførselen vil av andre kunne oppleves som upassende, flørtende og forførende mens personen selv ikke er oppmerksom på dette.  Reaksjoner … Les mer

Borderline test
with No Comments

Symptomer ved borderline personlighetsforstyrrelse Borderline kjennetegnes ved at de er impulsive, har svingende og sterke affekter, har dårlig selvbilde, er selvdestruktive og inngår ustabile relasjoner. Borderline utviser svært hyppige stemningssvingninger og har ofte sinneutbrudd. Ofte tar de ut sinnet på … Les mer

Psykopat-testen
with No Comments

Psykopat-testen – sjekk om du selv eller andre har psykopatiske trekk Psykopati er en personlighetsforstyrrelse. Psykopati er i dag ikke en egen diagnose i diagnosesystemene ICD-10 eller DSM-IV, men brukes bredt i retts-psykiatriske/psykologiske sammenhenger. For ikke å snakke om på folkemunne. … Les mer

Test: Psykopatens offer
with No Comments

Egner du deg som psykopatens offer? Psykopatens og narsissistens valg av offer er ikke tilfeldig. Klienter forteller at de ikke bare en gang, men flere ganger, har opplevd å bli offer for manipulerende personer. “Hvorfor akkurat meg?” Selvbilde Det er ikke … Les mer

Hares psykopatisjekkliste PCL
with No Comments

Her kan du sjekke deg selv eller andre for psykopatiske trekk ut fra Hares psykopatisjekkliste (PCL). Denne testen er i utgangspunktet laget for fagfolk. Hvis du sjekker en annen person for psykopatiske trekk, er det en viss sannsynlighet for at … Les mer

Test: Er du høysensitiv?
with No Comments

Psykologen Elaine N. Aron utviklet i 1996 en test for å kartlegge om man er høysensitiv. Testen består av 27 spørsmål, og hvis du svarer JA på at 14 eller flere av påstandene stemmer svært godt for deg, kan det være … Les mer

Test dine alkoholvaner
with No Comments

Hva er et alkoholproblem? En gang jeg filosoferte over hva som ligger i ordet “alkoholproblem”, svarte veilederen min: “Spør klienten om han har kommet opp i problemer som skyldes alkohol. Svarer klienten ja til det, har han jo et alkoholproblem.” … Les mer

Test: Paranoid
with No Comments

Å ha en åpning for at mennesker ikke utelukkende vil oss godt, beskytter oss mot å bli utnyttet av andre. (se testen psykopatens offer). Hvis denne åpningen  heller over i en overbevisning om at de fleste eller alle andre er … Les mer

Usunn partner
with No Comments

Vi opplever at klienter som lever i usunne forhold, ofte beskriver mange av de samme trekkene hos partneren. Av og til kan vi bli sittende å lure på om klienten har samme partner som en annen klient. Det er en … Les mer

Test: Homofil, heterofil eller kanskje litt begge deler?
with No Comments

Seksuell legning Alfred Kinsley Allerede i 1948 publiserte Alfred Kinsley en analyse av 12.000 personer hvor han konkluderte med at menneskers seksualitet ikke kan kategoriseres, men at den ligger på en skala fra heterofili til homofili. Kinsleys forskning endret synet … Les mer

Generalisert angst test, F41.1
with No Comments

Angst test GAD, Generell angstlidelse, ICD-10, Psykiske Lidelser og Atferdsforstyrrelser, F41.1 Generalisert angstlidelse beskrives som en vedvarende angst som ikke er knyttet til bestemte situasjoner. Angsten er “frittflytende”, og man er redd selv om det ikke er noe påviselig å være … Les mer

Test: Psykisk helse – Hopkins Symptom Checklist (HSCL-10)
with No Comments

Psykisk helse Her kan du teste din psykiske helse. Hopkins symptom check list regnes for å være et godt verktøy for kartlegging av psykisk helse. HSCL–10 er en forkortet versjon som består av 10 spørsmål, som har vist seg svært … Les mer

Test for bipolar lidelse
with No Comments

Test for bipolar lidelse (manisk depressiv lidelse). Bipolar lidelse er en betegnelse på en gruppe lidelser som har det til felles at man har store variasjoner i stemningsleiet. Bipolar betyr «to poler». Mani (oppstemthet) og depresjon (nedstemthet) representerer disse to … Les mer

1 2