Dramatiserende personlighetsforstyrrelse test

Dramatiserende personlighetsforstyrrelse (F60.4, ICD-10) , er karakterisert av overfladiske følelser, teatralske uttrykk, følelsesmessig ustabilitet, og overdrevne følelsesuttrykk.

Personen er hele tiden på jakt etter oppmerksomhet. Oppførselen vil av andre kunne oppleves som upassende, flørtende og forførende mens personen selv ikke er oppmerksom på dette.  Reaksjoner på situasjoner som for andre virker alminnelige kan bli møtt med teatralske fakter og voldsomme følelser.

Personen kan oppleves som selvfokusert, selvtilfreds, at han/hun alltid har behov for anerkjennelse,  blir lett såret og manipulerer andre for å tilfredsstille sine egne behov.

Personer med dramatiserende personlighetsforstyrrelse kan være krevende å forholde seg til siden tilnærmingen til andre ikke er drevet av interesse for andre mennesker, men har som mål å skape situasjoner og drama som setter personen selv i sentrum.

Et eksempel på dette kan være at hun/han først viser en forførende oppførsel, og når han/hun får positiv respons på dette, reagerer med brutal avvisning: «Hva er det du innbiller deg?!?!?»

Den kvinnelige narsissisten?

Det er vanligere med denne personlighetsforstyrrelsen hos kvinner enn hos menn, selv det antas at menn i mindre grad enn  kvinner rapporterer om denne forstyrrelsen.

Årsaken til dramatiserende personlighetsforstyrrelse hevdes å være den samme som for dyssosial personlighetsforstyrrelse (se Psykopattesten), men at uttrykket blir annerledes hos kvinner enn hos menn.

 

Similar Posts