Paranoid testen

Å ha en åpning for at mennesker ikke utelukkende vil oss godt, beskytter oss mot å bli utnyttet av andre. (se testen psykopatens offer). Hvis denne åpningen  heller over i en overbevisning om at de fleste eller alle andre er ute etter oss, blir det problematisk å forholde seg til omgivelsene på en god måte. I denne testen sjekker vi ut syv punkter som blir brukt ved diagnostisering av paranoid personlighetsforstyrrelse (ICD-10 F60.0).

En paranoid personlighetsforstyrrelse karakteriseres av mistenksomhet, mistillit, tolker andres handlinger med fiendtlighet eller forakt og er følsom for krenkelser. Personer med denne forstyrrelsen har ofte overdreven tro på egen kunnskap og evner, og de unngår ofte nære forhold til andre. De søker etter skjulte meninger i det meste og finner uvennlige hensikter i det andre gjør. De er kjappe til å utfordre venners og families lojalitet, og de kan virke kalde og fjerne i forhold til andre. De legger ofte ansvar på andre og bærer ofte langvarig nag.

Som i alle de andre testene gir resultatet kun en indikasjon. Det stilles ikke en diagnose.

(Så sitter jeg og tenker at hvis man virkelig føler seg forfulgt, er det vel lite sannsynlig at man tar denne testen.)

Similar Posts