angst test

Angst test

GAD, Generell angstlidelse, ICD-10, Psykiske Lidelser og Atferdsforstyrrelser, F41.1

Generalisert angstlidelse beskrives som en vedvarende angst som ikke er knyttet til bestemte situasjoner. Angsten er «frittflytende», og man er redd selv om det ikke er noe påviselig å være redd for.
Diagnosen GAD forutsetter at angsten er tilstede over mer enn et halvt år, at symptomene er tilstede i flertallet av dagene.

Symptomene kan variere sterkt, men omfatter ofte vedvarende nervøsitet, skjelving, muskelspenninger, svette, ørhet, hjertebank, svimmelhet og ubehag i magen. Frykt for at en selv eller en nær person vil bli syk eller utsatt for en ulykke, er vanlig. Lidelsen er vanligst hos kvinner, og ofte knyttet til kroniske belastninger. (ICD-10, s138)

 

Similar Posts