Testen psykopatens offer

Egner du deg som psykopatens offer?

Psykopatens og narsissistens valg av offer er ikke tilfeldig. Klienter forteller at de ikke bare en gang, men flere ganger, har opplevd å bli offer for manipulerende personer. «Hvorfor akkurat meg?»

Selvbilde

Det er ikke tilfeldig at de blir valgt opptil flere ganger. Hvis ofrenes selvbilde ikke er helt på topp, og kanskje har en lengsel etter å bli sett og hørt, åpner det for psykopatens strategi. I starten på forholdet beruses ofrene av partnerens sjarme, oppmerksomhet og smiger.  Det er ikke lett å stå imot hvis det har vært en mangelvare i livet.

Grensesetting

Ofrene synes det er vanskelig å sette grenser for andre, å stå opp for seg selv. I tillegg har de en tro på at alle mennesker rundt dem er grunnleggende gode. Kanskje er det naivt, men det er også en vakker innstilling som det er forkastelig å utnytte.

Er selvbildet dårlig, er det også vanskelig å kjempe for seg selv og sine rettigheter. Dette passer psykopaten godt.

Ansvar

Man er alltid to i et forhold, men i disse tilfellene har jeg store problemer med å tenke at man har 50% ansvar for en dårlig relasjon. Den ene går inn i forholdet for å manipulere, snylte og bryte ned, og velger sine ofre med omhu. De som blir valgt har en personlighet som gjør dem sårbare, og som lett tar på seg skylden for at forholdet blir så vanskelig.

Det er ikke uflaks

Det kan være nyttig å være klar over at det ikke er uflaks at man havner i forhold med partnere som har personlighetsforstyrrelser gang på gang. De blir valgt nettopp fordi de er den de er. Mennesker som har gode kvaliteter som burde verdsettes, men i stedet utnyttes.

Hvis det kjennes ut som om det er for godt til å være sant, kan det hende det er akkurat det.

Hva er det psykopaten går etter?

I boken «Psykopatens Grep» beskriver Dalsegg og Wesche 14 fellestrekk hos voksne ofre for psykopater.

Vil du teste hvor mange av disse trekkene du kjenner igjen hos deg selv?

Similar Posts