høysensitiv

Psykologen Elaine N. Aron utviklet i 1996 en test for å kartlegge om man er høysensitiv. Testen består av 27 spørsmål, og hvis du svarer JA på at 14 eller flere av påstandene stemmer svært godt for deg, kan det være at du er høysensitiv.

Aron har forsket på høysensitivitet i mange år, og jeg har stor respekt for arbeidet hennes. Jeg er likevel kritisk til noen av spørsmålene i denne testen, f.eks
«Jeg lar meg påvirke av andre menneskers stemninger.»
Jeg tenker at alle normale mennesker påvirkes av andre menneskers stemninger.

«Jeg blir ille til mote av høye lyder»
Selv blir jeg absolutt ille til mote – bare lyden blir høy nok.

«Jeg er samvittighetsfull»
Jepp, det er jeg, men er jeg mer enn andre?

Når du leser spørsmålene, så tenk på om du mener det er en forskjell på deg og andre i dine omgivelser:

«Ja, jeg lar meg påvirke av andre menneskers stemninger – i større grad enn andre i mine omgivelser»

«Ja, jeg blir ille til mote av høye lyder – i større grad enn andre i mine omgivelser»

«Ja, jeg er samvittighetsfull – mer enn andre i mine omgivelse»

Svar ja på spørsmålene hvis du tenker at de stemmer svært godt for deg.

Similar Posts