Aspergers hos barn

Aspergers hos barn

Denne testen er laget for at foreldre selv kan besvare den og få en pekepinn om barnet kan ha Aspergers eller andre sosiale og kommunikative tilstander som faller innunder autismespekteret. Testen for Aspergers hos barn er beregnet på barn mellom fire og elleve år.

Se også testen for Aspergers hos voksne: Asperger syndrom test

CAST

CAST er en forkortelse for Childhood Autism Spectrum Test, (tidligere Childhood Asperger Syndrome Test), og ble utviklet på Cambridge universitetet av Fiona J Scott, Simon Baron-Cohen, Patrick Bolton, and Carol Brayne i 2002.

Her kan du fordype deg i bakgrunn, utvikling og testing av CAST: https://docs.autismresearchcentre.com/papers/2002_Scott_etal_CAST.pdf

Oversettelsen til norsk

Testen her er bygget på den norske oversettelsen av Bernhard Weidle og Line Knutsen Lund, BUP Trondheim/ RBUP Midt Norge/ NTNU. Vi har tillatt oss å omformulere spørsmål 39 slik at det har ett sett svaralternativ slik spørsmålet har i den opprinnelige engelske testen. Vi ber om oversetters forståelse og tilgivelse.

Spørsmålene

Testen har 39 spørsmål, hvor åtte kontrollspørsmål ikke er relevante. Maksimalt antall poeng er altså 31.

.. og husk:

Som alltid minner vi om at både du selv og barnet du tester er det samme før og etter at du har tatt testen. Hvis du lurer på noe rundt barnets utvikling, kan denne testen kanskje gi en indikasjon, ikke et svar.

Merknad til CAST-testen på Wikipedia

Vi gjør oppmerksom på at det på Wikipedia er link til en engelsk CAST-test, og at denne vekter to av spørsmålene feil slik at man kan få to poeng mer enn det testen maksimalt skal kunne gi.

Similar Posts