Aspergers hos barn
with No Comments

Aspergers hos barn Denne testen er laget for at foreldre selv kan besvare den og få en pekepinn om barnet kan ha Aspergers eller andre sosiale og kommunikative tilstander som faller innunder autismespekteret. Testen for Aspergers hos barn er beregnet … Les mer

ADHD test for voksne
with No Comments

ADHD Test Så sent som for 20 år siden ble det antatt at man vokste av seg ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller på norsk hyperkinetisk forstyrrelse) i løpet av puberteten. Det medfører ikke riktighet. Personer med ADHD vokser ofte av seg … Les mer

Asperger syndrom test
with No Comments

Hva er Asperger syndrom? Asperger syndrom er en forstyrrelse relatert til autisme.  Trekkene gir seg gjerne til kjenne fra treårsalderen, men man må vente til skolealder før det kan stilles en diagnose. Asperger syndrom anses ofte som en høyt fungerende … Les mer

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
with No Comments

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) PTSD kan ramme mennesker som har vært involvert i eller vitne til en eller flere hendelser som oppfattes som livstruende eller svært traumatiske. Det finnes behandling for lidelsen. Om traumatisering Et traume er en situasjon hvor personen opplever: … Les mer

Generalisert angst test, F41.1
with No Comments

Angst test GAD, Generell angstlidelse, ICD-10, Psykiske Lidelser og Atferdsforstyrrelser, F41.1 Generalisert angstlidelse beskrives som en vedvarende angst som ikke er knyttet til bestemte situasjoner. Angsten er “frittflytende”, og man er redd selv om det ikke er noe påviselig å være … Les mer

Test for bipolar lidelse
with No Comments

Test for bipolar lidelse (manisk depressiv lidelse). Bipolar lidelse er en betegnelse på en gruppe lidelser som har det til felles at man har store variasjoner i stemningsleiet. Bipolar betyr «to poler». Mani (oppstemthet) og depresjon (nedstemthet) representerer disse to … Les mer

Depresjonstesten
with No Comments

Depresjonstesten Det er normalt å være trist i perioder. Dersom du er trist over lang tid, kan du være deprimert. Da bør du oppsøke lege. Depresjonstesten er oversatt til norsk fra psykiateren Goldbergs Depression Test. Den gir en indikasjon på tilstedeværelsen … Les mer