Asperger syndrom

Hva er Asperger syndrom?

Asperger syndrom er en forstyrrelse relatert til autisme.  Trekkene gir seg gjerne til kjenne fra treårsalderen, men man må vente til skolealder før det kan stilles en diagnose. Asperger syndrom anses ofte som en høyt fungerende form for autisme.

Asperger har fått navn etter den østerrikske barnelegen Hans Asperger (1906–1980), som først beskrev pasientgruppen systematisk.

Les også: CAST- Test for Aspergers hos barn

Kjennetegn

Personer med Asperger har utfordringer med sosial omgang, spesielt med jevnaldrene, siden de har vanskelig for å oppfatte sosiale spilleregler, normer og andre menneskers forventninger. De vil, i likhet med autisme, ofte ha vanskeligheter med å tolke ansiktsuttrykk og kroppsspråk.

De kan også ha et avvikende form i kommunikasjon og språk.
Adferdsmønsteret er som regel begrenset og/eller stereotypt

I motsetning til autisme er det ikke noen merkbar forsinkelse i språkutviklingen de  tre første leveårene, heller ikke i den kognitive utviklingen (hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon og planlegging).

Kjente personer med Aspergers

Regissør Steven Spielberg påstås å ha blitt diagnostisert med Aspergers syndrom og det spekuleres i at Bill Gates har egenskaper som kan være forbundet med denne lidelsen.

Om testen

Simon Baron-Cohen er professor i utviklingspsykopatologi

Testen ble publisert i form av et spørreskjema i 2001 av Simon Baron-Cohen og hans kolleger ved Autism Research Center i Cambridge, Storbritannia.

Skjemaet er laget for at man skal kunne teste seg selv, med de begrensningene det fører med seg.

Testen består av 50 påstander med disse svaralternativene:

  • Helt enig
  • Litt enig
  • Litt uenig
  • Helt uenig

Aspergers og kjønn

Det er fire ganger så stor sannsynlighet for at gutter og menn diagnostiseres med Aspergers som jenter og kvinner. Forskeren Kajsa Igelström hevder at en årsak kan være at kvinner i større grad tilpasser seg adferden de observerer rundt seg – at de er kamuflasjekunstnere. Hun har publisert en vitenskapelig artikkel om temaet som du kan lese her.

Den svenske Journalisten Lina Liman fikk sin diagnose først etter 32 år. Hun har skrevet boken «Konsten att fejka arabiska : en berättelse om autism», som handler om hennes liv som kamuflasjekunstner.

Enkelte av spørsmålene i testen virker som de er mer rettet mot menn enn kvinner. Dette er noe å ta med seg når man kjører testen, og så får vi se om det etter hvert kommer tester som er mer kjønnsnøytrale.

Similar Posts