Asperger syndrom test

with No Comments

Hva er Asperger syndrom?

Asperger syndrom er en forstyrrelse relatert til autisme.  Trekkene gir seg gjerne til kjenne fra treårsalderen, men man må vente til skolealder før det kan stilles en diagnose. Asperger syndrom anses ofte som en høyt fungerende form for autisme.

Asperger har fått navn etter den østerrikske barnelegen Hans Asperger (1906–1980), som først beskrev pasientgruppen systematisk.

Les også: CAST- Test for Aspergers hos barn

Kjennetegn

Personer med Asperger har utfordringer med sosial omgang, spesielt med jevnaldrene, siden de har vanskelig for å oppfatte sosiale spilleregler, normer og andre menneskers forventninger. De vil, i likhet med autisme, ofte ha vanskeligheter med å tolke ansiktsuttrykk og kroppsspråk.

De kan også ha et avvikende form i kommunikasjon og språk.
Adferdsmønsteret er som regel begrenset og/eller stereotypt

I motsetning til autisme er det ikke noen merkbar forsinkelse i språkutviklingen de  tre første leveårene, heller ikke i den kognitive utviklingen (hukommelse, oppmerksomhet, konsentrasjon og planlegging).

Kjente personer med Aspergers

Regissør Steven Spielberg påstås å ha blitt diagnostisert med Aspergers syndrom og det spekuleres i at Bill Gates har egenskaper som kan være forbundet med denne lidelsen.

Om testen

Simon Baron-Cohen er professor i utviklingspsykopatologi

 

Testen ble publisert i form av et spørreskjema i 2001 av Simon Baron-Cohen og hans kolleger ved Autism Research Center i Cambridge, Storbritannia.

Skjemaet er laget for at man skal kunne teste seg selv, med de begrensningene det fører med seg.

 

Testen består av 50 påstander med disse svaralternativene:

  • Helt enig
  • Litt enig
  • Litt uenig
  • Helt uenig

Start testen Aspergers Syndrom