Depresjonstesten

Depresjonstesten

Det er normalt å være trist i perioder. Dersom du er trist over lang tid, kan du være deprimert. Da bør du oppsøke lege. Depresjonstesten er oversatt til norsk fra psykiateren Goldbergs Depression Test. Den gir en indikasjon på tilstedeværelsen og alvorlighetsgraden av en depresjon.

Jeg tenker at testen for noen kan være klargjørende for om man er deprimert eller ikke. Det er ikke alltid innlysende at man er deprimert. Uansett hva testen sier – hvis du har følt deg nedfor over lang tid – oppsøk legen din.

Er man deprimert, kan det også være krevende å ta valg, så sliter du med å besvare de 18 spørsmålene i testen, kan det også fortelle noe om din sinnstilstand.

Dr. Ivan K. Goldberg

Suicidalitet

Som en innvendig mot testen vil jeg si at hvis man svarer «Nesten helt riktig» eller «Helt riktig» på det ene spørsmålet «Jeg har tanker om hvordan jeg kunne ta livet mitt«, så skal man søke hjelp, uansett hvilken score man får på testen. Tanker om hvordan og når man har tenkt å ta livet sitt regnes som en sterk indikator i forhold til suicidalitet.

Når du besvarer spørsmålene, skal du ta utgangspunkt i hvordan du har hatt det de syv siste dagene.

Similar Posts