Psykisk helse

Psykisk helse

Her kan du teste din psykiske helse. Hopkins symptom check list regnes for å være et godt verktøy for kartlegging av psykisk helse. HSCL–10 er en forkortet versjon som består av 10 spørsmål, som har vist seg svært pålitelig. Hvert spørsmål besvares på en 4–delt skala: «ikke plaget», «litt plaget», «Ganske plaget» og «Veldig plaget». Ikke plaget gir 1 poeng, mens Veldig plaget gir 4 poeng. Poengene legges sammen til en score mellom 10 og 40 der 40 betyr veldig mye plaget. Strand et al. (2003) har anslått at de som får en gjennomsnittscore på 1,85 eller høyere på HSCL–10 har symptomer på psykiske plager. Det er konkludert med at kortversjonen av HSCL fungerer nesten like bra som fullversjonen.

HSCL’s historie

Behovet for et skjema for selvdiagnostisering dukket opp i forbindelse med innrullering av personell under 1. verdenskrig. Robert Sessions Woodworth (1869–1962) utviklet «The personal data sheet» (Woodworth, 1918), slik at soldatene selv kunne besvare skjemaet, og stod for det første systematiske eksemplet på et psykologisk måleinstrument. Woodworth var forøvrig en tøffing som underviste til han ble 89 år, og skrev frem til han var 91. Han ble 93 år gammel.

Robert S. Woodworth (1869–1962)

De første versjonene av det som i dag er HSCL ble utviklet i 1954 . av Parloff, Kelman og Frank, og het «The discomfort scale». De opprinnelige 58 basiselementene er beholdt i dagens versjon, selv om testen har vært gjennom mange revisjoner.

Gjennom forskning har man funnet at kortversjonen av HSCL med bare 10 spørsmål gir nesten like pålitelige resultater som de mer omfattende versjonene.

De ti spørsmålene du skal svare på nå, har historisk røtter  til 1954 og har vært forsket betydelig på. Det er altså ikke en lettbeint test selv om det er få spørsmål.

I testen svarer du i hvilken grad du har opplevet symptomene de to siste ukene.

Similar Posts