Test for Bipolar lidelse Test for manisk depressiv lidelse

Test for bipolar lidelse (manisk depressiv lidelse).

Bipolar lidelse er en betegnelse på en gruppe lidelser som har det til felles at man har store variasjoner i stemningsleiet. Bipolar betyr «to poler». Mani (oppstemthet) og depresjon (nedstemthet) representerer disse to polene, derav det tidligere navnet manisk-depressiv lidelse. Bipolar lidelse kan behandles.

Her kan du teste deg selv og få en indikasjon på om du har en bipolar lidelse. Den er ikke ment som noe fullverdig diagnoseverktøy. Ta kontakt med fastlegen din hvis du har utfordringer. Jeg tenker likevel at testen kan kan være nyttig hvis du har gjenkjenning på flere av påstandene og spørsmålene.

Testen er delt i fire:

Først får du tre spørsmål. Disse tre sjekker ut om du har erfart typiske opplevelser for en person med bipolar lidelse.

Hvis du ikke har gjenkjenning på disse spørsmålene, har du sannsynligvis ikke en bipolar lidelse, og testen stopper med denne konklusjonen.

Hvis du gjenkjenner og bekrefter disse, kommer du til del fire, hvor du besvarer 27 spørsmål. Poengsummen du får her vil si noe om sannsynligheten for om du har en bipolar lidelse.

Similar Posts