usunn partner

Vi opplever at klienter som lever i usunne forhold, ofte beskriver mange av de samme trekkene hos partneren. Av og til kan vi bli sittende å lure på om klienten har samme partner som en annen klient. Det er en besnærende tanke at det er snakk om en type mennesker, men det skal vi ikke filosofere over her.

24 påstander som beskriver en usunn partner

Her har vi laget en oppstilling over 24 påstander som går igjen hos klienter med usunne partnere hvor du kan sjekke hvilke trekk du kjenner igjen. Forhåpentligvis er de få.

Hva mener vi med en usunn partner?

Å beskrive en usunn partner kan vi kanskje enklest gjøre ved å si noe om hva som er fraværende hos partneren. Hvis partneren i forholdet viser at ahn/hun mangler flere av punktene i listen under, tenker vi at partneren ikke bidrar til et godt forhold

  • Manglende åpenhet
  • Manglende likeverdstanke
  • Manglende respekt
  • Manglende ansvarsfølelse
  • Manglende vilje til å forstå
  • Manglende ærlighet
  • Manglende omsorg

I et parforhold er vi to

Et usunt forhold består av to personer. De utgjør det usunne forholdet sammen. Den ene tillater den andre å gjøre det han/hun gjør. Likevel er det problematisk å legge likt ansvar på begge parter. I mange tilfeller blir den ene parten utsatt for svært sofistikerte manipulasjoner som er vanskelige å oppdage – og vanskelige å ta innover seg. Lengselen etter å oppleve et glimt av partneren slik han/hun var i begynnelsen av forholdet gjør at mange har utholdt mye og lenge.

Resultat av testen

Vi gjør ingen vurdering av resultatet, men har du gjenkjenning på mange av disse trekkene hos din partner, gjør det jo samlivet komplisert…

Dataene som samles inn er anonyme, og vil bli brukt til statistiske formål.

Similar Posts