Borderline test

Symptomer ved borderline personlighetsforstyrrelse

Borderline kjennetegnes ved at de er impulsive, har svingende og sterke affekter, har dårlig selvbilde, er selvdestruktive og inngår ustabile relasjoner. Borderline utviser svært hyppige stemningssvingninger og har ofte sinneutbrudd. Ofte tar de ut sinnet på seg selv og skader seg. Selvmordstrusler og selvmordsforsøk er ikke uvanlige.

Utbredelse

Man har anslått at borderline rammer 0,2–1,8 % av befolkningen.

Årsak

Årsaken er ukjent, men en antar at både medfødt temperament og oppvekst- og miljøforhold har betydning. Borderline kompliseres ofte av spiseforstyrrelser og stoff- og alkoholmisbruk.

Symptomer

Individets selvbilde, mål og preferanser (inkludert seksuelle) er ofte uklare og forstyrrede. Det er vanlig med en kronisk tomhetsfølelse og tilbøyelighet til å bli involvert i intense og ustabile forhold. Selvbeskadigelse og selvmord forekommer, ofte i tilknytning til kriser og opplevelser av å bli forlatt.

Behandling

Behandlingen består i samtaler med vekt på å lære bedre impulskontroll og håndtering av sterke følelser. Innleggelse i sykehus kan være nødvendig i perioder. Mange pasienter vil i tillegg også ha utbytte av legemidler.

I ICD10, «Psykiske lidelser og atfersforstyrrelser», er Borderline personlighetsforstyrrelse (F60.31)  oppført som en underkategori til  emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (F60.3). Der kan vi lese en kort beskrivelse:

«Flere av kjennetegnene på følelsesmessig ustabilitet er til stede, i  tillegg til at individets eget selvbilde, mål og indre verdier (også seksuelle preferanser) ofte er uklare og forstyrrede. Det foreligger vanligvis også kronisk tomhetsfølelse. En tilbøyelighet til å bli
involvert i intense og ustabile forhold kan føre til gjentatte følelsesmessige kriser, og kan være forbundet med desperate bestrebelser for ikke å bli forlatt, og med en serie av selvmordstrusler eller episoder med selvpåført skade (selv om disse også kan inntreffe uten klare utløsende faktorer).»

En personlighetsforstyrrelse er kjennetegnet ved avvik i personligheten. Tilstanden kommer til uttrykk allerede i ungdomsårene og fortsetter inn i voksen alder.

Borderline test

Som for alle de andre testene, er det lurt å tenke at du er den samme personen før og etter å ha tatt en test. Resultatet avhenger helt og holdent av hva du svarer. Har du behov for mer informasjon bør du ta kontakt med fastlegen din.

 

Similar Posts