Alkoholvaner

Hva er et alkoholproblem?

En gang jeg filosoferte over hva som ligger i ordet «alkoholproblem», svarte veilederen min: «Spør klienten om han har kommet opp i problemer som skyldes alkohol. Svarer klienten ja til det, har han jo et alkoholproblem.»
Hvorpå jeg ble sittende og pønske på hva et «problem» er…

Så er det andre som går mer nyansert inn i dette. Verdens Helseorganisasjon startet i 1982 et samarbeidsprosjekt som de kalte Identification and Treatment of Persons with Harmful Alcohol Consumption, der et av resultatene ble  Alcohol Use Disorder Identification Test, forkortet til AUDIT. Målet med denne testen er å avdekke alkoholmisbruk så tidlig som mulig.

AUDIT har vært basis for forskning i mange land, og blir flittig brukt.

Les mer om: AUDIT

Testen er laget for bruk i behandler/klient situasjon. Kanskje er det lettere å være ærlig mot seg selv enn overfor en lege. Testen er anonym – det er kun du som får vite svaret. De anonyme resultatene vil bli brukt til statistiske formål.

Vi har oversatt testen og automatisert den, så her kan du ved å besvare ti spørsmål få vite hva forskerne tenker om din omgang med alkohol. Du får en samlet poengsum samt en inndeling i forhold til hvor ofte du drikker alkohol, avhengighet og alkoholrelaterte problemer.

Vi du teste en annen,  kan du få et god indikasjon hvis dere lever så tett på hverandre at du kan svare ut fra dine observasjoner av den andre. Spørsmål 7 er i dette tilfellet vanskelig å svare på – vi vet ikke hva den andre føler eller tenker, kun hva vedkommende gir uttrykk for.

Som med alle de andre testene her, sier ikke denne testen noe om hvem du er eller ikke er, den gir bare en pekepinn ut fra svarene du gir.

Similar Posts