Tvangspreget personlighetsforstyrrelse. Obsessive-Compulsive Disorder

Kjøreturen

De sitter i bilen. Hun kjører, og han vrir seg i passasjersetet. De har kjørt i ti minutter. Han stønner.

«Er det kaffetrakteren», spør hun.
«JA, det er kaffetrakteren», svarer han omsider
«Jeg dro ut kontakten», sier hun
«Tenk om du ikke gjorde det», svarer han, «Tenk om huset brenner ned.»
«Du stod og så på når jeg dro ut kontakten», sier hun
«Det kan jeg ikke huske», svarer han. «Vi må snu.»
Hun puster dypt. Valget står mellom en helg som kommer til å dreie seg om kaffetrakteren, eller å kjøre tilbake og sjekke.
«Vi gjør som vi pleier», sier hun og blinker til siden, «Og denne gangen tar vi med oss hele hersens kaffetrakteren.»

Tvangspreget personlighetsforstyrrelse

En person med tvangspreget personlighetsforstyrrelse preges av et vedvarende mønster av orden, perfeksjonisme,  kontroll både i handling og i relasjoner. Dette går på bekostning av fleksibilitet, effektivitet og åpenhet.

Personen er svært forsiktig og tvilende, opptatt av orden, regler, detaljer, lister, organisering og planer. Perfeksjonismen går gjerne ut over fullføring av oppgaver. Behovet for å være flink og prestere maksimalt går ofte på bekostning av det sosiale samspillet.

Personen er over snittet opptatt av å følge regler og kan oppfattes som rigid (stivbeint), og sta. Han/hun insisterer ofte på at andre skal innordne seg sin måte å utføre ting på, og har påtrengende insisterende tanker eller impulser som viser seg i form av tvangspreget adferd og tenkning.

Testen består av 19 spørsmål om adferd og tanker som kan gi en pekepinn om du har en tvangspreget personlighetsforstyrrelse

Similar Posts