Sjalusitest basert på Pfeiffer og Wongs sjalusiforskning
with No Comments

Forskningsbasert sjalusitest Det er helt normalt å oppleve sjalusi, og så blir den belastende for forholdet når den når et visst nivå. På åttitallet forsket Pfeiffer og Wong på sjalusi, og delte den opp i tre kategorier: Kognitiv sjalusi (Tankemessig … Les mer

Test: Er du høysensitiv?
with No Comments

Psykologen Elaine N. Aron utviklet i 1996 en test for å kartlegge om man er høysensitiv. Testen består av 27 spørsmål, og hvis du svarer JA på at 14 eller flere av påstandene stemmer svært godt for deg, kan det være … Les mer

Test: Psykisk helse – Hopkins Symptom Checklist (HSCL-10)
with No Comments

Psykisk helse Her kan du teste din psykiske helse. Hopkins symptom check list regnes for å være et godt verktøy for kartlegging av psykisk helse. HSCL–10 er en forkortet versjon som består av 10 spørsmål, som har vist seg svært … Les mer

Test: Helsefarlig partner
with No Comments

Helsefarlig partner Den som er utsatt for en helsefarlig partner, kjenner gjerne på angst, sinne, forvirring, utmattelse og tomhet. Det kan kjennes som om den andre har rett, at det jeg gjør aldri er bra nok, at jeg ikke klarer å … Les mer

Test: Helsefarlige foreldre
with No Comments

Helsefarlige foreldre Det hender vi blir sittende i forvirring når voksne klienter beskriver sine foreldrene. De kan omtale dem som verdens beste mor eller far i det ene øyeblikket, og i det neste fortelle om vedvarende straff og avvisning i oppveksten. … Les mer