usunn partner

Testene på dette nettstedet er på ingen måte en erstatning for profesjonell helsehjelp. Hvis du har utfordringer, er et besøk hos fastlegen en lur start!

Testene er et beregnet resultat av dine svar, og gir riktigst resultat når du er åpen og ærlig. Alle testene på dette nettstedet er anonyme, og resultatene benyttes kun til statistiske formål.

Testen starter her:

Sjekk at du har besvart alle spørsmålene før du klikker på «Beregn resultat».

Uansett hva du oppdager om deg selv, er det bra. Finner du det ikke, så er det der likevel – og da herjer det med deg..