Det siste halve året er det kjørt 94.840 tester på tengel.no. Jeg har lest igjennom de siste tilbakemeldingene på testene, og igjen er det tid for ettertanke og refleksjoner.

Feil på testen GAD generell angstlidelse.

Det pinligste først. Jeg har blitt gjort oppmerksom på en feil i siste versjon av testen GAD-Generell Angstlidelse som vi nå har rettet opp. Feilen resulterte i at man kunne få høyere score enn det som er angitt som maksimal score på testen. Det beklager jeg sterkt, og takker for tilbakemeldingene!

«Hva gjør jeg nå?»

Dette spørsmålet kommer igjen i mange av tilbakemeldingene. Vi gjentar anbefalingen vår i alle resultatene. Hvis du opplever at du har utfordringer i hverdagen, er fastlegen riktig sted å starte.

«Jeg vil høre hva dere mener om resultatet»

Det er helt naturlig at man vil ha en vurdering av resultatet ut over det korte svaret man får i resultatet av testen. Det kjøres i snitt en test hvert 3. minutt hver eneste time på døgnet, og vi har dessverre ikke mulighet til å sette oss grundig inn i hver enkelts situasjon.

Hensikten med testene er ikke å stille en diagnose, men at hver enkelt kan ha en mulighet til å finne ut noe om seg selv – og kanskje også om relasjonen til en annen. Og så kan man handle ut fra det man eventuelt oppdager.

Ut fra tilbakemeldingene ser det ut til at mange oppdager noe nytt om sin egen situasjon – eller får bekreftet noe de har hatt mistanke om. Flere har avsluttet sin tilbakemelding med  «Fastlegen neste!», som jeg tenker er et klokt valg.

Vurdering av testene

Vurderingene av testene spenner fra «Fantastisk» i den ene enden til  «Ubrukelig» (og andre beskrivelser som ikke egner seg så godt på trykk) i den andre.

Spørsmålene kan bli vurdert som Klare og presise av noen og Generelle, sort/hvite eller uklare av andre. Det er også ønsker om andre eller mer nyanserte svaralternativer, og også om flere spørsmål.

Vi publiserer forskningsbaserte tester. Dette innebærer at de som har utviklet testene har forsket på i hvilken grad testen gir et pålitelig resultat. Hvis vi tilpasser testene etter brukernes ønsker, er de ikke lenger forskningbasert – og mister sin pålitelighet.

Ikke flere grove trusler

Etter at vi i tilbakemeldingsskjemaet gjorde oppmerksom på at vi politianmelder grove trusler mot oss og våre nærmeste, er det helt slutt på trusler i tilbakemeldingene. Det er litt deilig…

Takk for alle tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene er mye trist lesing, men det er også innslag av humor og optimisme. Takk for alle bidrag!

Vennlig hilsen Ketil

Similar Posts