helsefarlig partner

Vi har laget flere tester om helsefarlige mennesker.
Psykopattesten vi publiserte i 2013 har blitt kjørt svært mange ganger og til alle døgnets tider. Det virker som dette er noe som opptar mange. Psykopater og narsissister er projeksjonens mestere; de påstår gjerne at andre har de negative egenskapene de har selv. Altså er det ofte psykopatens offer som tester seg, engstelig og forvirret over påstandene fra en annen.

Vi lager ikke tester selv. Vi tar for oss anerkjente, og (for det meste)  forskningsbaserte tester som vi oversetter til norsk og digitaliserer.

(Vi bruker begrepene psykopat og narsissist selv om de ikke lenger er en del av diagnosesystemene i ICD-10. I dag er den nærmeste diagnosen i ICD-10 dyssosial personlighetsforstyrrelse, men det forbinder ikke så mange noe med.)

Psykopatene og narsissistene opplever ikke at de selv er del av problemet, de projiserer det over på andre, være seg familie, kolleger, ansatte eller partneren.

Projeksjon er spennende. Hvis en psykopat anklager deg for noe, kan du være ganske sikker på at han/hun har gjort det selv.  Anklager psykopaten deg for å være kontrollerende – ja, det er jo akkurat det han er. Anklager psykopaten deg for utroskap, er det grunn til å anta at han har vært utro. På dette viset vil påstandene fra en psykopatisk partner kunne gi deg viktig informasjon.

Etter å ha kjørt psykopattesten, inviteres nå brukeren til å kjøre testen «Psykopatens ofre». Den tester på de egenskapene som Dalsegg og Wesche i boken «Psykopatens Grep» har kommet frem til er felles for mennesker som havner i grepet til helsefarlige mennesker.

Allerede nå er sammenhengen relativt tydelig for de som tester seg selv for psykopatiske trekk; de oppnår gjerne en lav til moderat score på «Psykopattesten», og en relativt høy score på testen «Psykopatens Offer».

Vi har ingen tro på at testene kan løse offerets problem, men vi håper at de kan være til ettertanke, og at offeret skaffer seg mer informasjon om helsefarlige relasjoner.

Testene finner du her:

Andre tester som omhandler usunne relasjoner og personlighetsforstyrrelser

TestnavnBeskrivelse
PsykopattestenPsykopattesten fanger i større grad enn Hares PCL  opp trekk som vi finner hos personer med psykopatiske trekk som ikke  nødvendigvis har utført kriminelle handlinger (eller blitt oppdaget...).
Hares psykopatisjekkliste PCLRobert Hare har studert psykopati hos innsatte. Testen hans er preget av dette, og det er er en test for verstinger. Testen er anerkjent og brukt til diagnostisering av psykopater
NarsissistenPsykopaten og narsissisten kan oppleves til forveksling like, men har forskjellige drivkrefter. Narsissisten blir også kalt psykopatens lillebror.
Histronisk, dramatiserende personlighetsforstyrrelseDenne testen er mest aktuell hvis du er kvinne eller tester en kvinne. Dette fordi denne forstyrrelsen er langt vanligere hos kvinner enn hos menn. Personer med Dramatiserende personlighetsforstyrrelse er svært selvfokuserte. Det mer enn antydes at dette er den kvinnelige varianten av narsissisten.
Gaslighting - narsissistens arbeidsmodellDenne testen tar for seg et fenomen hvor partneren systematisk forsøker å bryte ned sitt offer ved å forvirre og forvrenge virkeligheten. Handlingene er gjerne kamuflert som omsorg. Testen tar utgangspunkt i din opplevelse i forholdet.
Psykopatens offerHvis bakgrunnen for at du har kjørt denne testen er at du blir anklaget av partneren for å være psykopat, kan det kanskje være nyttig å ta testen psykopatens offer.
Helsefarlige foreldreHer kan du besvare 8 spørsmål som kan belyse ditt forhold til dine foreldre. Spørsmålene er utformet av terapeuten Susan Forward.
Helsefarlig partnerDen som er utsatt for en helsefarlig partner, kjenner gjerne på angst, sinne, forvirring, utmattelse og tomhet. Sjekk om du kjenner igjen tegnene

 

Similar Posts