Psykiateren Robert Waldinger forteller her om resultatene av en studie som har fulgt 600 menn gjennom 75 år. 60 av disse mennene er fortsatt i live, de fleste av dem i 90-årene.
Selv om mange ønsker seg penger og berømmelse, ligger ikke kilden til lykke her. Opplevelsen av lykke er knyttet til hvordan vi knytter oss til andre, forteller Waldinger. Til partner, familie, barn.

12 minutter vel verdt å se

Similar Posts