Strukturmodellen

Strukturmodellen beskriver hva som ligger lagret i Foreldre, Voksen og Barn. Funksjonsmodellen beskriver i hvilken av jegtilstandene vi har mest energi.