FunksjonsmodellenFunksjonsmodellen beskriver hvilken jegtilstand vi har mest energi i, og er sentral når vi skal analysere hva som skjer mellom mennesker. Strukturmodellen beskriver hva som ligger lagret i de forskjellige kategoriene, mens funksjonsmodellen beskriver hvor vi har energien vår i en gitt situasjon. (Til sammenligning vil beskrivelsen av en arm med skulder, albue, håndledd og hånd være armens struktur, mens hva vi kan gjøre med armen er armens funksjon. Takk til Tom for denne sammenligningen!) Som med strukturmodellen kan vi velge detaljeringsnivå i funksjonsmodellen.

Funksjonsmodellen(1)
I enkelte tilfeller er det tilstrekkelig å finne ut om man har mest energi i F,V eller B. Hvis jeg kjenner på hvilken jegtilstand som er aktiv hos meg selv i samtale med en ansatt, kan det være greit å konstatere at det er litt mye Foreldre akkurat nå, puste ut, innta en mer nøytral og åpen rolle og bevege meg mot Voksen.

Funksjonsmodellen(2)
Hvis jeg ønsker å gå litt tettere på situasjonen over, kan det være greit å kjenne på hvilken hvor energien min er i Foreldre. Ligner jeg mest på en omsorgsfull foreldrefigur (OF), eller føles jeg kontrollerende eller kritisk (KF). Barnet deler vi opp i tilpasset/trassig (TB) og fritt (FB). Det Tilpassede Barnet kan være godt sosialt tilpasset, spise med kniv og gaffel, hilse høflig, avstå fra å klø seg i baken, men også sjenert og trassig. Det Frie Barnet kan le og spøke og handle ubundet og spontant, men også være ufordragelig når det kun vil sitt eget beste.

Funksjonsmodellen(3)
Hvis vi ønsker å analysere om vi er i den positive delen av OF,KF,TB eller FB, deler vi modellen opp som vist i Funksjonsmodellen(3). Hvis jeg er i min Omsorgsfulle Foreldre, er jeg det på en positiv og OK måte, eller oppleves jeg som klam og kvelende?