Jack Dusay er opphavsmannen til Egogrammet. Egogrammet brukes for å illustrere hvordan vi fordeler ressursene våre på de forskjellige jegtilstandene. Jeg har ikke så stor tro på å tegne vårt eget Egogram – jeg tok en Egogramtest for en del år tilbake der resultatet var ganske overraskende. Søylen OF var ganske så høy, mens jeg hadde forventet middels eller lav ut fra Egogrammet jeg hadde tegnet selv tidligere.

Etter hvert skjønte jeg at min forestilling om meg selv gjorde at det aldri ble helt nok OF. Altså tegnet jeg den lav når jeg skulle beskrive meg selv, mens testen avdekket at adferden min tilsier noe annet.

Testen du kan laste ned her er oversatt fra amerikanske PDF’er jeg har funnet på TA-TUTOR.com. Disse har jeg puttet inn i Excel og automatisert. Feilkildene er nok mange, men jeg synes den er morsom.

Husk at du skal velge to svar i hver blokk. Sett 2 i det som passer best,  1 i det som passer nest best. I noen tilfeller vil du kanskje føle at ingen av dem passer, men velg likevel.

Last den ned og prøv selv: TA-Egostates

Spørsmål og kommentarer mottas med takk!