Analysen av samhandlingen mellom mennesker er sentralt i Transaksjonsanalysen

Vi tar utgangspunkt i en telefonsamtale jeg hadde med en kunde for noen år siden. Det var tidlig i august, og han hadde romstert i hodet og magen min hele sommerferien. Vi hadde hatt flere møter på våren og gått inn i kundeforholdet med åpne øyne, men det hadde blitt et par møter og flere telefonsamtaler hvor samtalene tok en plutselig og svært ubehagelig vending. Så ubehagelig at jeg fant frem bøkene mine om Transaksjonsanalyse og brukte noen fine sommerdager på å friske opp kunnskapen min.

Mønsteret i de dårlige dialogene artet seg slik:

  • Vi starter med en normal, hyggelig prat.
  • Han spør om tilsynelatende ufarlige problemstillinger som jeg svarer åpent på.
  • Et stykke ut i samtalen slår han plutselig om på grunn av en detalj han ikke liker, og går til et voldsomt verbalt angrep.
  • Jeg blir perpleks og stotrende, og han hamrer løs på meg.

Jeg trykket på svarknappen og satte telefonen til øret.

– Hei, det er Ketil

– Hei, Ketil, sa han smørblidt, har du hatt en fin sommer?

– Ja, Arne, det har jeg. Hva kan jeg hjelpe deg med i dag?

– Du, det er noen rare greier, jeg satt her med PC’en min, og så stoppet mailen min opp og bare står her og spør etter passord. Hva er det for noe?

– Jeg er litt usikker på det. Jeg skal bare slå opp i dokumentasjonen, og så skal jeg ringe deg tilbake.

Bang, så kom vendingen. Han brølte i den andre enden.

– Ringe tilbake! Hva er dette for noe! Jeg hadde dette problemet en gang tidligere, og da trengte da ikke den forrige leverandøren å slå opp noe sted, nei, han løste det bare akkurat der og da! Dette er jeg ikke…

Jeg avbrøt ham. Med høy og tydelig røst.

– Du, Arne?

– Ja?

– Sier du at jeg egentlig er helt dust, spurte jeg muntert.

Stillhet. Så kom den befriende latteren.

Siden den samtalen har vi kommet svært godt ut av det med hverandre.

Transaksjonsanalyse

Jegtilstandene til deltakerne tegnes side ved side som strukturdiagrammet over, og transaksjonene tegnes som piler mellom de jegtilstandene som vi antar er de dominerende.

Vi ser på et par eksempler.

Eksempel på transaksjonsanalyse:

Hvis vi møtes en morgen, og jeg smiler til deg og sier ”Hei!”, er vi halvveis til en transaksjon.Hvis jeg er P1 på illustrasjonen til høyre, markerer vi mitt ”Hei” med en pil fra den jegtilstanden som vi antar er mest aktiv. Virker det som en hyggelig, voksen hilsen, som du føler deg voksen og vel etter, antar vi at henvendelsen kommer fra min Voksen. Da setter vi en pil fra min Voksen til din Voksen.Svarer du ”Hei!” tilbake på en voksen og hyggelig måte, setter vi en pil fra din Voksen til min Voksen.Jippi – vår første transaksjon er analysert. clip_image004
Så analyserer vi telefonsamtalen.
a) Vi plukker ut to setninger fra telefonsamtalen med Arne, og gjør en rask analyse:- Hei, Ketil, har du hatt en fin sommer?Ja, Arne, det har jeg. Hva kan jeg hjelpe deg med i dag?Denne transaksjonen ser ut som saklig utveksling av informasjon, og hvis vi i første omgang unnlater å ta hensyn til suget jeg hadde i magen, kan vi illustrere transaksjonen slik som til høyre her.Saklig og grei dialog, informativ og hyggelig fra våre Voksen jegtilstander. Når pilene går parallelt mellom jegtilstandene, sier Berne at transaksjonene kan tøffe og gå i det uendelige. clip_image006
b) Så tar vi to nye setninger, der det ”smeller”.- Jeg er litt usikker på det. Jeg skal bare slå opp i dokumentasjonen, og så skal jeg ringe deg tilbake.Ringe tilbake! Hva er dette for noe…Den første setning er Voksen Voksen, mens responsen hans for meg føltes som sint og fordømmende. Ut fra min egen trang til å legge meg i fosterstilling og skyve totten i munnen, er jeg ganske sikker på at responsen hans kom fra hans Foreldre til mitt Barn.Når pilene krysses slik som på illustrasjon her, oppstår det et brudd, en stillhet. Her gikk jeg i de tidligere samtalene automatisk til min Barnejegtilstand, eller mitt Barn, og ble med på en Foreldre Barn transaksjon. Men ikke denne gangen! clip_image008
c) Og så, den viktigste transaksjonen- Sier du at jeg egentlig er helt dust?Ha, ha ha,Mitt muntre spørsmål til ham om han synes jeg er en dust, henvender seg til hans Barn, og heldigvis kommer responsen hans derfra! clip_image010


Skjulte transaksjoner

Eksempelet i a) og c) kan vi se litt nærmere på.

d) Vi tar inn magefølelsen min i eksempelet i a). Jeg åpnet med at ”Det knøt seg i magen da jeg så hvem som ringte” Det er ingen voksen, rasjonell følelse. Den hører hjemme i Barnet.- Hei, Ketil, har du hatt en fin sommer?Ja, Arne, det har jeg. Hva kan jeg hjelpe deg med i dag?Siden ordlyden tilsynelatende er Voksen til Voksen, mens magefølelsen min er langt derifra, kan det være at henvendelsen kommer fra hans Foreldre og er rettet til mitt Barn, mens det på det sosiale planet kan se ut som en dialog mellom voksne. I dette tilfellet illustrerer de heltrukne pilene aktiviteten på det sosiale planet, mens de stiplede linjene viser de skjulte transaksjonene, som inkluderer magefølelsen. clip_image012
e) Og selv om jeg gjerne vil at vår siste transaksjon skal være en leken Barn-Barn, tror jeg kanksje Foreldre-Barn er involvert.- Sier du at jeg egentlig er helt dust?Ha, ha ha,I transaksjonen før avbryter jeg ham med et bestemt ”Du, Arne?”, og kjenner jeg riktig godt etter, føler jeg nok at jeg hadde et ganske godt tak på ham da. Transaksjonen som hørtes ut som Barn-Barn, hadde nok med seg et truende element av en kontrollerende foreldre til et litt engstelig barn. Hva ville skjedd hvis han ikke lo? clip_image014

Følelsen av at jeg bare MÅ.

Av og til føles det som om pilene mellom jegtilstandene er sveiset sammen, og at de er festet med en spiker på midten, slik at den enes utspill skyver meg hjelpeløst til en annen jegtilstand. Går den andre til sin foreldre, presses jeg ned i barn. Begynner den andre å pistre og klynke, går jeg til min foreldre.

P1 ruller ut underleppa og sier:- Jeg synes det er urettferdig! Alle de andre får mye finere jobber enn meg. Jeg må alltid…Leppe og furting – mye barn her, og jeg vippes rett over i foreldre:- Hold opp, da. Den pipingen her har vi pratet om før. Det er da ikke slik? Her på jobben er vi faktisk ganske rettferdige og..Og løpet er kjørt… clip_image016

Vi står fritt til å velge!

Det er viktig å fokusere på at denne spikeren ikke finnes – at vi står fritt til å velge hvilken respons vi kan komme med. Den største utfordringen er kanskje at det er deilig å klinke til og svare fra den jegtilstanden som vi føler at den andre ”ber om”. Mange blåveiser har blitt forklart ut fra at den andre har ”bedt om det”. Den kryssede transaksjonen under krever at jeg trekker pusten før jeg svarer, men utfallet kan bli vesentlig bedre.

P1 ruller ut underleppa og sier:- Jeg synes det er urettferdig! Alle de andre får mye finere jobber enn meg. Jeg må alltid…Leppe og furting – fortsatt mye barn.- Huffda, dette høres ikke bra ut. Kan du lage en liten oversikt over de jobbene du har hatt i det siste, så kan vi kikke på det sammen?Og utgangspunktet er et helt annet. clip_image018


Travel hverdag trenger TA.

Transaksjonsanalysen hjelper meg å håndtere ubehagelige situasjoner, og til å finne konstruktive, gode løsninger på situasjoner som kan virke truende eller provoserende.