Her følger en liten oversikt over TA-bøkene jeg har lest. Born to Win («Født til Vinner er vi alle») ble jeg utrolig inspirert av tidlig på 80-tallet. Den norske er ikke lett å få tak i lenger, men Born To Win får du på Amazon.

Terningkastet er svært subjektivt, men det er det vel ofte…

Nr Tittel Kommentar Forfatter(e) Terning
1 Born to Win  Norsk: Født til vinner Muriel James & Dorothy Jongeward 6
2 Transaksjonsanalytisk psykoterapi Thomas Ohlsson, Annika Bjørk, Roland Johnsson 4
3 Transaktionsanalysens grunder – en ny introduktion (TA Today) Ian Stewart, Vann Joines 5
4 Å forstå seg selv og andre Innføring i Transaksjonsanalyse Rolf-Petter Larsen 3
5 Mennesker og Masker Games People Play Eric Berne 3
6 Jeg er OK du er OK En praktisk innføring i TA Thoma A. Harris 5
7 Scripts People Live TA Life Scripts Claude Steiner 6
8 Changing Lives Through Redecision Therapy Mary Golding & Robert L. Golding 5
9 It’s never to late to be happy Reparenting Yourself for Happiness Muriel James 5
10 Who’s listening TA Handbook of the Listening Activity Franklin H. Ernst 4
11 Samspill Arbeidslivets psykologi i TA perspektiv Pia Bylund  – Kåre Kristiansen 4
12 Walking the Talk How TA is improving Behaviour and Raising Self-Esteem Giles Barrow and Trudi Newton 4
13 What do you say after you say hello Eric Berne 3
14 Emotional Literacy Intelligence with a Heart Claude Steiner 4
15 Transactional Analysis for Trainers Your guide to Potent and Competent Applications of TA in Organisations Julie Hay
16 Ego States Key Concepts in TA, Contemporary Views Charlotte Sills and Helena Hargaden 5
17 Transactional Analysis A relational Perspective Charlotte Sills and Helena Hargaden
18 Hostage at the Table How leaders can overcome conflict, influence others, and raise performance George Kohlrieser 5
19 The O.K. Way to Slim Weight Control Through TA Franklin T. Laverty 2
20 The Overweight Patient Kathy Leach 5