– Hvordan er det med deg, da?
– Joda, oppe litt hver dag

I den tiden vi lever, har vi et variabelt behov for struktur. I TA kaller vi dette for Strukturbehov (Berne, 1972).

1 Tilbaketrekning
Tilbaketrekning kan være både fysisk og psykisk. Man kan trekke seg tilbake og være for seg selv, eller man kan «melde seg ut» sammen med andre mennesker og hengi seg til sine egne tanker og fantasier. Dette gjør vi i varierende grad, som regel uten at det får store konsekvenser. Hvis vi gjør det mye eller i feil situasjoner, kan det bli en utfordring både for oss selv og omgivelsene.

2 Ritualer
Ritualer har mye struktur og lite rom for overraskelser. Begravelser, konfirmasjoner, bryllup er eksempler på ritualer. De er svært forutsigbare. Hvor ofte er det noen reiser seg og sier at man har noe å innvende til inngåelsen av et ekteskap? I såper og filmer elsker man disse (overraskende?) opplevelsene i ritualene. I realiteten vokter man seg vel for avvik under ritualer. Dette innebærer stor trygghet, lite utfordring. Vi skal tenke oss om før vi kommer med noe annet enn «Takk, bra» når noen innleder hilseritualet med spørsmålet «Hvordan er det med deg da? Bra, vel?»

3 En aktivitet
Dette er «å gjøre ting» som å jobbe, trene, sykle, hoppe i fallskjerm, klippe hekken, mekke motorsykkel. Her er det muligheter for ris og ros i de aktivitetene man utfører sammen med andre.

4 Tidsfordriv
Tidsfordriv er som regel utveksling av trygge, ufarlige synspunkter på trygge, ufarlige saker. Prate om været er trygt, det er lite vi kan gjøre med været ut over å prate om det.

5 Spill
Tidsfordriv kan gli over i Spill. Man kan gli fra Tidsfordriv over i Spill: «Det er forferdelig vær om dagen, du». «Ja, og du har kanskje ikke råd til å kle deg skikkelig heller, du». Spill er en måte å strukturere tiden på som vi kan kjenne igjen ved at alle parter føler seg dårlig når den er over. Av de seks variantene for tidsstukturering, er spill den som nesten utelukkende er nagativ.

6 Intimitet
Berne beskrev intimitet som fraværet av tilbaketrekning, ritualer, aktiviteter, tidsfordriv og spill. Intimitet er utveksling av spontane transaksjoner uten sosial regi. Intimitet er transaksjoner basert på at «Jeg er OK – Du er OK». Transaksjonene er Barn-Barn eller gjensidig omsorgsfull Foreldre-Barn med en sterkt tilstedeværende Voksen.

Bernes definisjon av intimitet som fravær av alt annet, altså at han unngikk en mer konkret definisjon, kan si noe om Bernes eget forhold til intimitet. En definisjon på intimitet som jeg liker godt er «Intimitet er når vi lar oss berøre fysisk eller mentalt.»

Kilder/Les mer:
Thomas A. Harris, I’m OK you’re OK, kapitel 7, side 141
Ohlsson, Bjørk, Johnsson, Transaktionsanalytisk psykoterapi, Egentlig Transaktionsanalys, side 62
Rolf-Petter Larsen, Å forstå seg selv og andre, kapitel 5, side 80