Trehåndskontrakt

Trehåndskontrakt – når en annen betaler regningen

En trehåndskontrakt er når for eksempel en arbeidsgiver eller foreldre betaler for klientens terapi. De tre kaller vi Oppdragsgiver, Klient og Terapeut og kommunikasjonslinjene kan illustreres slik:

Trehåndskontrakt

 Kommunikasjonslinjene i en trehåndskontrakt

 

I en slik setting er det bestemte kjøreregler.

  1. Deling mellom Klient og Terapeut. Det Klienten deler med Terapeuten, kommer ikke videre til Oppdragsgiver. Terapeuten har taushetsplikt om det som blir delt mellom Klient og Terapeut. Hvis det fremkommer at Klient har planer om å skade seg selv eller andre, kan Terapeuten koble inn fastlege eller andre instanser ut fra hva som vurderes som best for Klienten.
  2. Informasjon fra Oppdragsgiver til Terapeut. Det Oppdragsgiver formidler til Terapeuten, bringer Terapeuten i sin helhet videre til Klienten.
  3. Informasjon fra Terapeut til Oppdragsgiver. Terapeuten kan gi praktisk informasjon til Oppdragsgiver, men ikke noe om behandlingens form eller innhold.
  4. Oppdragsgiver og Klient er ikke bundet av taushetsplikt. Oppdragsgiver oppfordres til å respektere den terapeutiske relasjonen og ikke spørre ut Klienten om prosessen.

Kontrakten

I møte med Oppdragsgiver, Klient og Terapeut, utformes en avtale som signeres av alle parter.

Kontrakten bør inneholde

  • Navn på Oppdragsgiver, Klient og Terapeut.
  • Informasjon om kommunikasjonslinjer. Det er spesielt viktig at Oppdragsgiver er klar over at informasjon eller spørsmål Oppdragsgiver kommer med til Terapeuten, blir videreført til Klienten.
  • Informasjon om Terapeutens taushetsplikt.
  • Tydeliggjøring av at terapien ikke er resultatorientert. Hvis oppdragsgiver ønsker at terapien skal bidra til at en ansatt skal tilbake i full jobb, eller at et barn eller en ungdom skal komme seg på skolen, er dette resultatorientering. Utfallet av terapien kan ikke bestemmes på forhånd. Hvordan vil det være for oppdragsgiver hvis klienten bestemmer seg for å slutte i jobb eller på skole, altså et annet utfall enn de de måtte håpe på?
  • Omfang, antall timer og frekvens
  • Pris

Hvis klienten ikke er myndig, må begge foreldre skrive under på avtalen.

Hensikten

Hensikten med disse kjørereglene er å ivareta relasjonen mellom partene.

Klienten skal føle seg trygg på at det ikke er noen dialog mellom Terapeut og Oppdragsgiver bak hans rygg.

Oppdragsgiver skal være trygg på prosessen og klar over at han ikke kan styre eller påvirke prosessen

Terapeuten skal være trygg på at Oppdragsgiver aksepterer at utfallet ikke nødvendigvis blir slik han håper på.