Psykopat-testen
with No Comments

Psykopat-testen – sjekk om du selv eller andre har psykopatiske trekk Psykopati er en personlighetsforstyrrelse. Psykopati er i dag ikke en egen diagnose i diagnosesystemene ICD-10 eller DSM-IV, men brukes bredt i retts-psykiatriske/psykologiske sammenhenger. For ikke å snakke om på folkemunne. … Les mer

Test: Er du høysensitiv?
with No Comments

Psykologen Elaine N. Aron utviklet i 1996 en test for å kartlegge om man er høysensitiv. Testen består av 27 spørsmål, og hvis du svarer JA på at 14 eller flere av påstandene stemmer svært godt for deg, kan det være … Les mer

Test dine alkoholvaner
with No Comments

Hva er et alkoholproblem? En gang jeg filosoferte over hva som ligger i ordet “alkoholproblem”, svarte veilederen min: “Spør klienten om han har kommet opp i problemer som skyldes alkohol. Svarer klienten ja til det, har han jo et alkoholproblem.” … Les mer

Test: Homofil, heterofil eller kanskje litt begge deler?
with No Comments

Seksuell legning Alfred Kinsley Allerede i 1948 publiserte Alfred Kinsley en analyse av 12.000 personer hvor han konkluderte med at menneskers seksualitet ikke kan kategoriseres, men at den ligger på en skala fra heterofili til homofili. Kinsleys forskning endret synet … Les mer

Generalisert angst test, F41.1
with No Comments

Angst test GAD, Generell angstlidelse, ICD-10, Psykiske Lidelser og Atferdsforstyrrelser, F41.1 Generalisert angstlidelse beskrives som en vedvarende angst som ikke er knyttet til bestemte situasjoner. Angsten er “frittflytende”, og man er redd selv om det ikke er noe påviselig å være … Les mer

Test: Psykisk helse – Hopkins Symptom Checklist (HSCL-10)
with No Comments

Psykisk helse Her kan du teste din psykiske helse. Hopkins symptom check list regnes for å være et godt verktøy for kartlegging av psykisk helse. HSCL–10 er en forkortet versjon som består av 10 spørsmål, som har vist seg svært … Les mer

Test for bipolar lidelse
with No Comments

Test for bipolar lidelse (manisk depressiv lidelse). Bipolar lidelse er en betegnelse på en gruppe lidelser som har det til felles at man har store variasjoner i stemningsleiet. Bipolar betyr «to poler». Mani (oppstemthet) og depresjon (nedstemthet) representerer disse to … Les mer

Depresjonstesten
with No Comments

Depresjonstesten Det er normalt å være trist i perioder. Dersom du er trist over lang tid, kan du være deprimert. Da bør du oppsøke lege. Depresjonstesten er oversatt til norsk fra psykiateren Goldbergs Depression Test. Den gir en indikasjon på tilstedeværelsen … Les mer

Gaslighting – narsissistens arbeidsmodell
with No Comments

“Gaslighting” er en systematisk psykisk mishandling for å bryte ned partnerens tro på sin egen hukommelse, virkelighetsoppfatning og dømmekraft. Offeret opplever en tilstand av dyp redsel og forvirring. Gaslighting inneholder de samme elementene som hjernevasking, forhørsmetoder og torturteknikker som er brukt i … Les mer