Her kan du se hva andre har svart på testene. Vi publiserer statistikk for tester kjørt mer enn 10.000 ganger.
Posttraumatisk stresslidelse
Antall tester: 37 833. Her ser du fordelingen av svarene på testen frem til 25.05.2021.
Har du vært direkte involvert i, måttet forholde deg til, eller vært vitne til en traumatisk hendelse?AntallProsent
Ja3667797
Nei11563
Var din følelsesmessige reaksjon på den traumatiske hendelsen intens frykt, sjokk, hjelpeløshet eller redsel?AntallProsent
Ja3473492
Nei30998
Jeg har minner og opprivende tanker om opplevelsen som dukker opp ufrivilligAntallProsent
Veldig ofte775921
Ofte1206032
Noen ganger1301234
Sjelden362310
Ikke i det hele tatt13794
Det er vanskelig for meg å avlede oppmerksomheten min fra minner og opprivende tanker om den traumatiske hendelsenAntallProsent
Veldig ofte559615
Ofte1092929
Noen ganger1383937
Sjelden490913
Ikke i det hele tatt25607
Det er vesentlige deler av det som skjedde som jeg ikke kan huskeAntallProsent
Nei, jeg husker alt985226
Det er noe av den traumatiske opplevelsen jeg ikke husker953025
Noen ganger er det vanskelig å huske det mest opprivende av det som hendte603516
Det er vesentlige deler jeg ikke kan huske, og jeg er forvirret i forhold til hva som skjedde956825
Jeg er totalt forvirret i forhold til hva som skjedde, og bare gjenopplever følelsene jeg hadde28488
Det kjennes ut som om jeg gjenopplever det som skjedde på nyttAntallProsent
Ikke i det hele tatt534614
Tidvis har jeg virkelighetsnære minner av det som skjedde1265033
Jeg har ganske ofte virkelighetsnære minner av det som skjedde784621
Av og til kjennes det som om jeg gjenopplever det som skjedde og i de tilfellene blir jeg helt virkelighetsfjern805821
Ofte kjennes det som om jeg gjenopplever det som skjedde og i de tilfellene blir jeg helt virkelighetsfjern393310
Jeg har søvnproblemer på grunn av drømmer og mareritt om hendelsenAntallProsent
Veldig ofte536014
Ofte612716
Noen ganger1084129
Sjelden779921
Ikke i det hele tatt770620
Jeg blir opprørt hvis noe minner meg om den traumatiske hendelsenAntallProsent
Veldig ofte988726
Ofte1170031
Noen ganger1033727
Sjelden35679
Ikke i det hele tatt23426
Jeg har ubehagelige kroppslige opplevelser (som muskelspenninger, hjerteklapp, svettetokter, svimmelhet, mageknip etc.) når jeg blir minnet om hendelsenAntallProsent
Veldig ofte969526
Ofte1052728
Noen ganger963625
Sjelden423411
Ikke i det hele tatt374110
Jeg prøver å unngå alle tanker eller samtaler som kan minne meg om den traumatiske hendelsenAntallProsent
Alltid768820
Ofte1202332
Noen ganger997826
Sjelden494913
Aldri31958
Jeg prøver å unngå steder eller mennesker som minner meg om den traumatiske hendelsenAntallProsent
Alltid884723
Ofte1230033
Noen ganger828022
Sjelden432711
Aldri407911
Jeg er lite (eller ikke) interessert i sosial kontakt eller andre viktige aktiviteterAntallProsent
Store deler av tiden990626
Tidvis1343436
Ikke i det hele tatt (jeg er sosialt aktiv!)504513
Sjelden463012
Svært ofte / alltid (ikke sosialt aktiv)481813
Jeg er følelsesmessig fjern i forhold til menneskene rundt megAntallProsent
Ikke i det hele tatt402911
Sjelden592416
Tidvis1632543
Store deler av tiden828422
Svært ofte / alltid32719
Jeg er følelsesmessig nummen og mangler evnen til å kjenne på følelserAntallProsent
Ikke i det hele tatt872023
Litt782121
Til en viss grad1168931
Betydelig610216
I meget stor grad35019
Jeg har ingen positive forventninger til fremtidenAntallProsent
Ikke i det hele tatt421211
Sjelden601916
Tidvis1298934
Store deler av tiden869023
Svært ofte / alltid592316
Jeg har problemer med å sovne eller problemer med å sove natten igjennomAntallProsent
Alltid937125
Ofte1370736
Noen ganger860423
Sjelden424511
Aldri19065
Av og til er jeg veldig irritabel og blir fort sintAntallProsent
Aldri9362
Sjelden410611
Noen ganger1257633
Ofte1219132
Svært ofte802421
Det er vanskelig for meg å konsentrere meg om oppgavene mineAntallProsent
Aldri6772
Sjelden29168
Noen ganger1153430
Ofte1354336
Svært ofte916324
Jeg blir lett skremt og urolig hvis det skjer noe uventetAntallProsent
Aldri12283
Sjelden386310
Noen ganger873523
Ofte1233533
Svært ofte1167231
Jeg holder øynene åpne for alle eventuelle farerAntallProsent
Alltid1239933
Ofte1295634
Noen ganger756320
Sjelden35019
Aldri14144
Jeg erAntallProsent
Kvinne2881176
Mann731419
Ubesvart17085