Her kan du se hva andre har svart på testene. Vi publiserer statistikk for tester kjørt mer enn 10.000 ganger.
ADHD kartlegging for voksne
Antall tester: 60 513. Her ser du fordelingen av svarene på testen frem til 24.05.2021.
Hvor ofte har du problemer med å avslutte en oppgave når den mest krevende delen er unnagjort ?AntallProsent
Alltid648211
Ofte2385739
Noen ganger1771429
Sjelden875514
Aldri37056
Hvor ofte har du problemer med å få orden på ting når du skal gjøre en oppgave som krever organisering?AntallProsent
Alltid730012
Ofte2168036
Noen ganger1735229
Sjelden1041417
Aldri37676
Hvor ofte har du problemer med å huske avtaler eller forpliktelser?AntallProsent
Alltid40487
Ofte1737429
Noen ganger1804630
Sjelden1499725
Aldri604810
Når du har en oppgave som krever at du tenker godt i gjennom den, hvor ofte unngår eller utsetter du å begynne på oppgaven?AntallProsent
Alltid1553926
Ofte2820247
Noen ganger1115218
Sjelden44117
Aldri12092
Når du må sitte stille lenge, hvor ofte beveger du hender eller føtter på en rastløs eller urolig måte?AntallProsent
Alltid1948832
Ofte2130835
Noen ganger1139219
Sjelden620810
Aldri21173
Hvor ofte føler du deg hyperaktiv og nødt til å gjøre ting, som om du var drevet av en motor?AntallProsent
Alltid701912
Ofte1813230
Noen ganger1817230
Sjelden1176419
Aldri54269