Dette er stikkord hovedsaklig fra den svenske boken “Transaktionsanalytisk Psykoterapi”. (Artig hvis de kan være nyttige for andre enn meg;)

TA er en personlighetsteori og en systematisk psykoterapi

 • Skapt av Eric Berne (1910-1970)
 • En teori til forståelse av mennesker og samspill
 • Filosofisk forutsetning
  • Alle mennesker er verdifulle og likeverdige
  • Normalt har vi evne til å tenke
  • Vi bestemmer i stor grad egen skjebne
  • Vi trenger oppmerksomhet fra andre
 • Derav følger
  • Kontrakt
  • Åpen kommunikasjon
 • Fire eksamensområder
  • Psykoterapi
  • Organisasjon
  • Undervisning
  • Rådgivning

Tre retninger

 • Klassisk TA
  • Dusay – egogrammet
  • Muriel James – selvoppdragelse
  • Fanita English – Favorittfølelser
  • Franklin Ernst – den mekaniske måten å bli bra, OK-hagen
  • Behandlingsmetoder
   • 4 Faser:
   • Strukturanalyse
   • Transaksjonsanalyse
   • Spillanalyse
   • Skriptanalyse
  • 8 operasjoner som former TA-teknikken
   • Utspørring
   • Spesifikasjon
   • Konfrontasjon
   • Forklaring
   • Illustrasjon
   • Bekreftelse

 

 • Cathexis-skolen
  • Jacqui Shiff
  • Hjelp til schizofrene så de skulle kunne leve et normalt liv
  • Behandlingsmetoden
   • Foreldreorientert
   • Tro på at foreldredelen kan utvikles og endres hele livet
  • Utestengt fra ITAA på 70-tallet

 

 • Nybeslutningsskolen
  • Golding, Bob og Mary
  • Troen på Individets eget ansvar
  • ”Jeg er OK – Du er OK” er den eneste virkelige – de andre posisjonen finnes bare i vår fantasi,
  • Maraton (en helg) for en gruppe mennesker
  • Behandling
   • Vekt på følelser, intuisjon og subjektive opplevelser
   • Barneorientert

 

TA Definisjon, filosofi

 • Det nyfødte barnet har en grunnleggende evne til å betrakte seg selv og andre som godt.
 • De fire posisjonene
  • Jeg er OK, Du er OK
  • Jeg er OK, Du er ikke OK
  • Jeg er ikke OK, Du er OK
  • Jeg er ikke OK, Du er ikke OK
 • Har man tatt tidlige beslutninger, er det individet selv som kan endre dem på et senere tidspunkt
 • Mennesker behøver oppmerksomhet
 • Betydningen av Kontrakt – Alle skal ha noe å vinne på dette.

 

Strukturanalyse

 • Jegtilstandene er nøkkelen til TA
 • Berne: En jeg-tilstand er et sammenhengende system av følelser og tanker som manifesterer seg i et tilsvarende adferdsmønster.
 • Pragmatiske sannheter
  • Alle har vært barn
  • Forutsatt frisk hjerne kan alle håndtere virkeligheten
  • Alle har hatt foreldre eller noen i foreldrenes sted
 • Hypoteser
  • Rester fra barndommen overlever inn i voksenlivet som komplette jegtilstander. Restene kalles arkeopsykiske
  • Evnen til å håndtere virkeligheten er en funksjon hos en spesiell jegtilstand, ikke en kapasitet. Neopsykisk
  • Psyket kan overtas av jegtilstanden slik man oppfatter det med et annet individ. Exteropsykisk.

 

Diagnose av jegtilstand

 • Oppførsel
  • Gester, stemme, uttrykksform og alt annet man kan observere hos et menneske,
 • Sosialt aspekt
  • Hvordan reagerer andre på den observerte personen
 • Historisk
  • Kjenner seg akkurat slik som da han ikke fikk….
 • Fenomenologisk
  • Personen kan oppleve situasjonen slik den var den gangen (som om han er tilbake den gangen)

 

Struktur og funksjon

Jegtilstandene har funksjoner og strukturer

Funksjonene er OF,KF,V,TB,FB

Strukturene er B0,V0,F0,B1,V1,F1,B2,V2,F2

Dusay (egogrammet) har formulert hypotesen om at energien i summen av jegtilstandsfunksjonene er konstant.

 • Foreldrejegtilstanden
  • har foreldrenes generelle funksjoner som å beskytte, vise omsorg, sette grenser, kontrollere
 • Barnejegtilstanden
  • Uttrykker spontant sine behov og følelser og tilpasser seg andre
 • Voksen
  • Forholder seg til omverden på et realistisk vis.

 

Jegtilstandspatoligi

 • Sammenblanding (kontaminasjon)
 • Kontaminasjon
 • Utestenging

 

Egentlig Transaksjonsanalyse

 

 • Oppmerksomhet
  • Strokes (Oppmerksomhet)
  • Steiner:
  • Be om det du vil ha
  • Gi det du vil gi
  • Ta imot det du vil ha
  • Si nei til det du ikke vil ha
  • Gi deg selv oppmerksomhet
 • Transaksjoner
  • Komplementære
   • Kan holde på i all evighet
  • Kryssede
   • Kommunikasjonen blir pauset eller brutt
  • Skjulte
   • Mer enn to jegtilstander er involvert
   • En melding på sosialt, åpent nivå, en på psykologisk, skjult nivå. Jegtilstandsanalysen: Ordene sider noe, men øyne og smil sier noe annet.
 • Nedvurdering
  • Jacqui Shiff
  • Nedvurdering er spilldefinisjon
  • Intern mekanisme som gjør at men forringer eller fornekter sider ved seg selv, andre eller situasjonen man er oppe i.
  • Nedvurdering på fire nivåer
    • Eksistens
    • Betydning
    • Endringsmulighet
    • Personlig evne
     • Gjøre ingenting
     • Overtilpassning
     • Agitasjon
     • Avmakt eller vold
    • Og Omdefinering ved
     • Tangerende transaksjoner
     • Blokkerende transaksjoner

 

 • Sosial tidsstrukturering
  • Ritualer
   • Begravelse, bryllup, etc
  • Aktivitet
   • innrettet mot arbeid
   • pianotimer, sport, mekke bil
  • Tidsfordriv
   • Komplementære transer om ufarlige emner
  • Spill
   • En serie skjulte, komplementære transaksjoner som fører til at alle deltakere til slutt føler seg elendig.
  • Intimitet
   • Barn – Barn transaksjon med åpenhet, bevissthet og spontanitet

 

Spillanalyse

Agn + Napp = Svar – Omkastning – Forvirring – Utdeling

  • Dramatriangelen – Karpman
   • Forfølger, Redder, Offer
  • Spillgrader

1)      Sosial akseptert – flørt på fest, avvisning

2)      Forårsaker betydelig endring, masse dårlige følelser, men ikke ubotlig skade

3)      Kroppskade, slutter ikke før noen er på sykehus, fengsel eller likhuset.

  • Hvorfor spill?

1)      Strukturere tid

2)      Oppmerksomhet

3)      Opprettholde favorittfølelse

4)      Bekrefte og videreføre skript

5)      Unnvike intimitet

6)      Beholde og bekrefte livsposisjonen

7)       Beholde referanserammen

8)      Samle bonusmerker

9)      Gjøre relasjonen forutsigbar – Putte den andre i boks.

10)  Få andre til å bli, selv om man ikke får være i sin favorittfølelse

  • Spillnavn
ForfølgerRedningsmannOffer
Der fikk du, din jævelJeg forsøker jo bare hjelpe degSpark meg
Hit, Men ikke lengerHva skulle du gjort uten megJo,men
Finn feil!Glad for å kunne hjelpeDust
Se hva du fikk meg til å gjøreDe kommer til å bli glad for at de kjente megStakkars meg
Om det ikke var for degPsykiatriTrebein

 

Favorittfølelser

  • Franklin Ernst var først med favorittfølelser
  • Berne, Fanita English
  • F er en gevinst i spill i form av psykologiske bonusmerker.
  • Bak hver favorittfølelse finnes en annen mer autentisk eller ”ekte” følelse, som man ikke tillater seg å kjenne på.
  • Claude Steiner – Favorittfølelser er en måte å samle bonuspoeng for å beholde den grunnleggende livsposisjonen
  • Goulding – Følelser som ligger uten for ”her og nå” situasjonen.
  • Holloway – En fordekt plan for å oppleve ubehagelige følelser
 • Videreføres til
  • Favorittoppførsel
  • Favoritttanker
 • Favorittfølelser er en del av en persons livsplan
 • Favorittfølelsessystemet:

 

Skriptantagelser/følelser         Favorittfølelsesutspill             Forsterkende minner

Skriptanalyse

 • Skriptet formes innen vi er seks år.
 • Skriptet er en livsplan basert på beslutninger gjort i barndommen, forsterket av foreldre, rettferdiggjort av senere hendelser og som kuliminerer i det valgte alternativet
 • Barnet er skriptets forfatter
 • Skriptet er en overlevelsesstrategi

 

Skriptapparatet

Skriptapparatet er en beskrivelse av elementene i skriptet

 • Skriptkontrollen
  • Overføres ofte av forelderen av motsatt kjønn
  • Forbannelsen
   • Slutten på livsdramaet
   • Bli gal
   • Bli ensom
  • Forbudet
   • Dette er å betrakte som en utfordring som må uttestes. Kommer fra foreldrenes Barn eller Kritiske Foreldre. Plantes i F1, Foreldre i Barnet.
  • Provokasjonen
   • Grunnlaget for å skape en taper
    • Skadefryd
    • Hån
    • Ironi
    • Akkompagnert av latter…
 • Fire MOTKREFTER
  • Motskriptet
   • Avgjør personens livsstil, mens skriptet bestemmer den endelige skjebnen.
  • Program
   • Overføres av samme kjønn ”Se hvordan jeg er mor”

 

  • Demonen
   • Den mest opprinnelige (autentiske?) av Barnet og består av impulser og selvhevdelser,
   • Virker ofte sammen med skriptkontrollene og bidrar til taper-ødet.
  • Indre befrielse
   • Dette er en innprogramerte hendelsen som kan frigjøre deg fra forbannelsen og gjøre deg fri.

 

Vinnere, tapere og ikke-vinnere

 • En vinner setter opp realistiske mål, og når dem. En vinner vet godt hva han skal gjøre om han mislykkes med noe, men prater ikke mye om det
 • En taper mislykkes stadig. Sier ofte ”Hvis jeg vinner i tippinga”…, ”Hvis bare”, ”Ja, men”
 • En ikke-vinner når neeesten sine mål. Det går greit nok…

 

Skript-tid

 • Et skript utgjør en struktur som vi kan benytte for å fylle tiden fra vi fødes til vi dør.

Skriptmatrisen (90)

 • Claude Steiner, en av Bernes nærmeste medarbeidere
 • En av hans største bidrag var den grafiske fremstillingen av skriptmatrisen.

 

Forbud og tidlige beslutninger (91)

De mest grunnleggende beslutningene gjør vi ved en alder da vi er alt for unge til å ta slike beslutninger

Skript

Forbud/tillatelser – preverbale, tidlig barndom

12 forbud fra Bob og Mary Golding

Du får ikke være til

Du får ikke være den du er (mann/kvinne)

Du får ikke være barn

Du får ikke bli voksen

Du får ikke lykkes

Du får ikke (gjøre noen ting)

Du får ikke være viktig

Du får ikke tilhøre

Du får ikke være nær

Du får ikke være frisk

Du får ikke tenke

Du får ikke kjenne

Påbud er budskap fra fordre til barnets Foreldre

Vær snill!

Ikke vær stygg

Jobb hardt!

Motskript er beslutninger som tas av barnet i overensstemmelse med påbudene. Påbud er befalinger om hva man skal og ikke skal gjøre, samt definisjoner av mennesker og verden for øvrig. Brukes normalt positivt.

Pådriverne – Verbale, senere enn forbud

Vær perfekt

Vær sterk

Anstreng deg

Vær til lags

Skynd deg

Utviklingspsykologi (98)

 • TA har ikke utviklet noen egen utviklingspsykologi
 • Transaksjonsanalysens begrep Jegtilstand, psykiske organer og skript utviklingspsykologiske spørsmål, som ingen andre har formulert.

Hva er utviklingspsykologi?

 • Utviklingspsykologi baserer ser på studiet av hvordan mennesket vokser opp og blir stor under påvirkning av sine oppdragere.
 • Sigmund Freud og Jean Piaget største bidragsytere
 • Innenfor TA er det Berne og Schiff.
 • Berne
  • Prenatalt
   • A boy named Sue?
  • Tidlig (0-2)
   • Primalprotokoll – en skisse på hva skriptet skal bli.
   • Stor vekt på mor-barn relasjon. Allerede her er Berne ganske klar på at vinnere og tapere skapes.
  • De plastiske (formbare) årene (2-6)
   • Barnet spør – hva skjer med slike som meg?
   • Bestemmer seg for planen som passer best ut fra barnets oppfatning, ut fra hvordan det har tolket foreldrenes ønske.
  • Den senere barndom (6-12)
   • Barnet forsterker sin synopsis og skaffer seg ofte en helt, et forbilde.
   • Bestemmer seg for hvilke spill som fungerer best
   • Individets persona er det ansiktet (masken) barnet viser opp og viser omgivelsene.
  • Adolescensen, ungdomsårene
   •  Pendlingen mellom sitt skript og motskript
 • Schiff
  • Bygger på psykoanalysens utviklingsstadier
  • Prenatalt
   • Hvilke rytmer opplever barnet
  • Fødsel, avbrudd fra den rytmiske tilværelsen
  • 0-6
   • Barnet oppdager at det eksisterer
  • Spedbarnstiden (6-12 mnd)
   • Barnets bevissthet om avhengigheten av moren
   • F1 og V1 utvikles
   • Oppleves som dramatisk at mamma blir borte støtt og stadig.
  • Senere spedbarnstid (12-24)
   • Nysgjerrigheten en stor drivkraft
   • Barnet ønsker at verden skal underlegge seg barnets vilje og kontroll
   • De voksne sjarmeres av barnets ”Jeg er udødelig, omnipotent og uimotståelig”
   • Større toleranse for at mor er borte
  • 2-3 år
   • Barnet begynner å forstå at verden ikke underkaster seg
   • Reagerer på dette med sinne og frustrasjon
   • The terrible twos…
   • V2 fyres opp
  • Tre år (3-4)
   • Ny, lett periode
   • Barnet lærer om sosiale roller
  • 4-5
   • Ødipuskomplekset
  • 5-8
   • Beveger seg lengre fra foreldrene
   • Oppdager at foreldrebudskap ikke alltid er hensiktsmessige i forhold til kamerater og andre voksne
  • 8-12
   • F2 formes som egen jegtilstand
  • Adolescensen
   • Symbiosen synes utad bare innen begrensede områder, som f.eks økonomi
  • Ung voksentid
   • Utfordring i å opprette en uavhengig (oppmerksomhets-) strokes-økonomi
   • Økonomisk uavhengighet
   • Kulturelle vurderinger fremfor foreldrenes
  • Pam Levin (116)
   • Spiralformet utvikling

1)      Være

2)      Gjøre

3)       Tenke

4)       Identitet

5)       Dyktighet

6)       Gjenskape

  • ”Være” er null, slutten på tenårene og 40-årskrisen

 

Utviklingen av arkeopsyke, neopsyke og exteropsyke (120)

  • De psykiske organene utvikles parallelt i barndommen
  • Ferdiiig…