Aspergers hos barn

Aspergers hos barn Denne testen er laget for at foreldre selv kan besvare den og få en pekepinn om barnet kan ha Aspergers eller andre sosiale og kommunikative tilstander som faller innunder autismespekteret. Testen for Aspergers hos barn er beregnet på barn mellom fire og elleve år. Se også testen for Aspergers hos voksne: Asperger syndrom … Continue reading Aspergers hos barn

ADHD test for voksne

ADHD Test Så sent som for 20 år siden ble det antatt at man vokste av seg ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, eller på norsk hyperkinetisk forstyrrelse) i løpet av puberteten. Det medfører ikke riktighet. Personer med ADHD vokser ofte av seg hyperaktiviteten, men impulsiviteten og oppmerksomhetsproblemene følger dem hele livet. Svært mange voksne med ADHD lever … Continue reading ADHD test for voksne

Translate »