Empati test – hvor empatisk er du?

Empati test Begrepet empati brukes ofte og i mange sammenhenger, og det er lurt å se litt på hva som menes med empati før du kjører testen. Definisjonen av empati i Store Norske leksikon liker jeg: “Empati, innlevelse, evne til å identifisere, forstå og anerkjenne gyldigheten av andres følelsesmessige tilstand og reaksjoner.” Sympati En person som … Continue reading Empati test – hvor empatisk er du?

Aspergers hos barn

Aspergers hos barn Denne testen er laget for at foreldre selv kan besvare den og få en pekepinn om barnet kan ha Aspergers eller andre sosiale og kommunikative tilstander som faller innunder autismespekteret. Testen for Aspergers hos barn er beregnet på barn mellom fire og elleve år. Se også testen for Aspergers hos voksne: Asperger syndrom … Continue reading Aspergers hos barn